Bestyrelsen på Mercantec består pr. 1. maj 2022 af følgende personer:

   
   
Arbejdsgiverrepræsentanter: Udpeget af:
Palle Damborg
Brian Maagaard Schjøtler 
Torben Kamstrup Jepsen
Vakant
 
Dansk Industri
Dansk Industri
Tekniq
Dansk Erhverv
   
Arbejdstagerrepræsentanter:  
Gert Ringgaard
Jørgen Nielsen
Lene Rasmussen
Klaus Dahl Christensen
 
3F Skive-Egnen
3F Midtjylland
HK MidtVest
Dansk Metal

Kommune:
  
Steffen Drejer Viborg Kommune
   
Supplerende kompetence:  
Eskild Holm Nielsen  
   
Medarbejderrepræsentanter:  
Flemming Allan Bruun Medarbejderrepræsentant med stemmeret
Allan Jes Bruhn Medarbejderrepræsentant uden stemmeret
   
Elevrepræsentanter:  
Angelina Dysted HHX uden stemmeret
Timme Snogdal Sørensen EUX data med stemmeret
   
   

Formand:
Gert Ringgaard

Næstformand:
Palle Damborg 

Forretningsudvalget består af:
Bestyrelsesformand Gert Ringgaard 
Næstformand Palle Damborg 
Direktør Adrian Tresoglavic