Bestyrelsen på Mercantec består pr. 1. maj 2022 af følgende personer:

       
           
Arbejdsgiverrepræsentanter:   Udpeget af:
Palle Damborg
Brian Maagaard Schjøtler 
Torben Kamstrup Jepsen
Sisse Baungård Thomsen
 
Dansk Industri
Dansk Industri
Tekniq
Dansk Erhverv
     
Arbejdstagerrepræsentanter:    
Gert Ringgaard
Jørgen Nielsen
Lene Rasmussen
Klaus Dahl Christensen
 
3F Skive-Egnen
3F Midtjylland
HK MidtVest
Dansk Metal

Kommune:
   
Steffen Drejer   Viborg Kommune
     
Supplerende kompetence:    
Eskild Holm Nielsen    
     
Medarbejderrepræsentanter:    
Flemming Allan Bruun   Medarbejderrepræsentant med stemmeret
Allan Jes Bruhn   Medarbejderrepræsentant uden stemmeret
     
Elevrepræsentanter:    
Christoffer Madsen   HHX med stemmeret 
Cilie Christensen    EUX Business uden stemmeret 
     
     

Formand:
Gert Ringgaard

Næstformand:
Palle Damborg 

Forretningsudvalget består af:
Bestyrelsesformand Gert Ringgaard 
Næstformand Palle Damborg 
Direktør Adrian Tresoglavic