Digitaliseringsstrategien skal understøtte praktisering af digital læring på Mercantec og betragtes som en konkretisering af Mercantecs pædagogiske strategi med særligt blik på det digitale felt.

Digitaliseringsstrategien danner således rammen for de fælles digitale pædagogiske indsatser rettet mod en stadig mere optimal læring, der understøttes af tidssvarende og differentierede læringsmuligheder for alle eleverne. Se mere nedenfor.