10. februar · 2020

Projektet ”Smartskills-flere unge i erhvervsuddannelse” afsluttet med konference. Godt 100 gæster mødte op og hørte om de mange spændende aktiviteter, som projektpartnerne har gennemført.

Mercantec har siden 2016 været projektansvarlig for projektet "Smartskills - flere unge i erhvervsuddannelse". Formålet med projektet har bl.a. været at øge kendskabet til erhvervsuddannelser og få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. 

Projektet ”Smartskills-flere unge i erhvervsuddannelse” slutter med konferenceMercantec har sammen med en lang række andre erhvervsskoler og lokale samarbejdspartnere gennemført over 100 små og store aktiviteter. Et udvalg af aktiviteterne er samlet i et idékatalog; der kan fungere som inspiration for aktører, der ønsker konkrete tiltag i forhold til at arbejde med kendskabet til erhvervsuddannelser.

Den 5. februar 2020 blev projektet afsluttet med konference i Silkeborg hos College 360, hvor bl.a. regionsrådsformand Anders Kühnau talte og pointerede vigtigheden af et stærkt regionalt sammenarbejde i forhold til at nå de politiske målsætninger om, at endnu flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

Smartskills er støttet af EU's Socialfond og Region Midtjylland

Download Smartskills-idékatalog her