Aktivitet
Selvevaluering gennemføres i alle afdelinger hvorefter de ansvarlige prioriterer indsatser og udarbejder en opfølgningsplan.
Mercantec offentliggør planerne jf. kravene gældende i BEK nr 286 af 18/04/2018 i bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser.

Hensigt
Opfølgningsplanen skal indgå som en del af afdelingernes løbende kvalitetsarbejde i forbindelse med afdelingsmøder, strategiseminarer, strategiplaner og budgetlægning.

Arbejdsgang 
1. Kvalitetsafdelingen indsamler og udsender resultater til afdelingerne 2 gange årligt. Dette sker i januar og i juli måned. Den enkelte uddannelseschef kan løbende hente resultater og følge op på kvalitetsresultatet efter afslutningen af et forløb, og kan igangsætte initiativer på baggrund af resultatet.

Kvalitetsafdelingen bearbejder og udsender resultatet fra elevtrivselsmålingerne til afdelingerne i december. Kvalitetsafdelingen indbyder afdelingernes kvalitetsansvarlige til et opfølgningsmøde omkring elevtrivselsmålingen i januar. Den kvalitetsansvarlige i afdelingen drøfter resultaterne med medarbejdere og elever forud for opfølgningsmødet med kvalitetschefen.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen, Aktuel chef
Deadline: Januar         

2. Mercantecs ledelse analyserer resultater fra det foregående år, og udpeger på baggrund heraf et eller flere fokusområder, som er fælles for hele skolen, og som skal indgå som en del af selvevalueringen i afdelingerne.
Ansvar: Kvalitetschef
Deadline: Januar 

3. Selvevaluering gennemføres på baggrund af indsamlede data fra det foregående år. Se link nederst på siden. Den kvalitetsansvarlige i hver afdeling udarbejder i samarbejde med de enkelte teams en opfølgningsplan som ud over de centralt udpegede indsatsområder også indeholder yderligere indsatser. Denne plan skal i dokumenteret form beskrive ændringsbehov og løsningsforslag som måtte komme på baggrund af selvevalueringen, samt opfølgning på sidste års plan.

4. Opfølgningsplanen sendes til kvalitetsafdelingen. Kvalitetschefen godkender planerne.
Deadline: Uge 8 

5. Den ansvarlige chef diskuterer planen med direktøren på månedsmøderne.
Ansvar: Ansvarlig chef             
Deadline: Februar

6. Q indsatser fremlægges og debatteres med undervisere samt medtages på førstkommende elevrådsmøde.
Q resultaterne fremlægges og debatteres på møder i Det Lokale Uddannelsesudvalg i første kvartal.     

7. Opfølgningsplanen synliggøres på Mercantecs webside.
Ansvar: Kvalitetsafdelingen
Deadline: 1. Marts  

Link til:
Visuel præsentation af selvevaluering
Eksempel på opfølgningsplan (tom). Dette eksempel er en pdf-fil. Den opfølgningsplan, som afdelingerne skal udfylde og returnere, er en PowerPoint-fil.