Mercantec er operatør på projektet ”STEM - vejen til erhvervskompetence og beskæftigelse”. Det er et landsdækkende projekt, der er anbefalet af TeknologiPagten og støttet via Erhvervsstyrelsen med midler fra EU’s socialfond og Region Midtjylland.

STEM-projektet løber fra 2019 til 2021 og har fire hovedindsatsområder:

  • Øget overgang fra grundskole til erhvervsuddannelserne med vægt på STEM-uddannelser
  • Styrkelse af undervisningens indhold, i særdeleshed opnåelse af STEM-kompetencer
  • Oprettelse af flere lærepladser
  • Kompetenceløft for ufaglærte og faglærte inden for STEM-områderne

Erhvervsskolen Mercantec, Midtjylland, er operatør på projektet, der støttes med 43 mio. fra EU i perioden 2019-2021. Projektet gennemføres med en række partnere, fordelt over hele landet: TechCollege-

Læs mere om projektet og aktiviteter på projektets webside