Projektets formål er at udvikle sprogfagene og øge interessen for sprog ind i grundskolen – samt synliggøre mulighederne for at opnå dobbeltkompetence indenfor STEM og sprog.

Vi har en ambition om at udvikle sprogundervisningen, så den opleves som relevant og spændende for eleverne. At de unge oplever, at sprog udvider ens horisont, udvikler kulturforståelse og viser, at de sproglige studieretninger åbner døre for både eventyr og arbejdsmuligheder.

Ligeledes har vi på ungdomsuddannelserne fokus på, at flere unge vælger sprogfag, så vi kan fastholde et bredt udbud af sprogfag og sproglige studieretninger.

Desværre er det ikke, på trods af national sprogstrategi, lykkedes at få flere unge til at vælge sprog – og vi oplever, at færre elever vælger sprog i gymnasiet.

Derfor vil vi I dette projekt udvikle sprogfagene, øge de unges interesse for sprog - og synliggøre for eleverne, at der er en spændende kobling mellem STEM kompetencer og sprogkompetencer. Vi ved, der er et stort behov for sproglige færdigheder i erhvervslivet – og ved at kombinere de mere tekniske STEM kompetencer med de blødere kreative og sproglige kompetencer opnår vi, at eleverne opnår dobbeltkompetencer, som vil være efterspurgte på arbejdsmarkedet.

Tidsperiode:

Projektet løber fra: 01-01-2021 og slutter:  01-01-2024

Projektejer, samarbejdspartnere og projektleder:

Mercantecs lokale projektleder på MG er: Nanette Gadegaard Andersen. Der kan kontaktes på: najo@mercantec.dk

Learnmark Horsens er projektleder og projektansvarlig og Tradium, Mercantec, Marselisborg Gymnasium og Tørring Gymnasium deltager i projektet.

De deltagende skoler vil hver især udvikle konkrete forløb og aktiviteter, som fremmer de overordnede mål og skaber et tættere samarbejde mellem undervisere i sprogfagene internt – men også med sproglærere i grundskolen og lærere, som underviser i STEM fag. Der vil blive samarbejdet på tværs af de deltagende gymnasier.  Det kan være på tværs af institutioner, fag og projekter.

Projektet ønsker at involvere virksomheder, grundskoler og andre relevante eksterne interessenter i relation til de konkrete aktiviteter.

Samlet økonomi:

Projektets samlede størrelse er: 1.668.250 kr.

Tilskudsgiver:

Projektet er støttet af Region Midtjyllands Uddannelsespulje i efteråret 2020.