Projektet vil arbejde med STEM – rekruttering

 • Projektet skal sikre flere elever til vores STEM-uddannelser – ekstern rekruttering
 • Projektet skal åbne muligheden for at vælge en uddannelse, hvor der er bedre mulighed for uddannelsesaftale, job og karriere – intern rekruttering

”Robotteknologi - Den røde tråd”: Brobygning/introkurserà EUD10 à GF1 à GF2 (Valgfag – bonusfag) à HF (robotteknologi – didaktik - undersøgende og eksperimenterende undervisning – leg og anvendelsesorientering – virksomhedsperspektiv - produktion)

 

Aktivitetsmål

Output

Kortsigtede mål

Langsigtede mål

At udvikle undervisningsforløb indenfor STEM uddannelserne i robotteknologi, der er progressivt afstemt med målgrupperne så de vil kunne opleve en Rød tråd igennem undervisningen

Intro/brobygningà

EUD10 à

GF1 à

GF2à

HF

Indsatsen giver eleverne mulighed for at opleve STEM fagene med udgangspunkt i ny og fremtidig teknologi.

Eleverne møder undervisning, der bygger på leg, undersøgelse og eksperimenter

Flere elever fra EUD10 og GF1 vælger STEM uddannelser til gavn for erhvervslivet, der efterspørger faglærte inden for STEM uddannelserne

Flere elever fra grundskolen vælger STEM uddannelser til gavn for erhvervslivet, der efterspørger faglærte inden for STEM uddannelserne

 

Der er i projektet klare resultatkrav. De 3 deltagende skoler skal udvikle fælles undervisningsforløb om robotteknologi til:

   • Intro/brobygning
   • EUD10
   • GF1
   • GF2 – valgfag

 

Projektets pædagogisk grundlag er at undervisningen skal være:

o                          Legende

o                          Undersøgende

o                          Eksperimenterende

o                          Praksisnær

o                          Visuelt orienteret

 

Tidsperiode:

Forår 2022 til forår 2023

Projektejer, samarbejdspartnere og projektleder:

Projektet er et samarbejde mellem Mercantec, UCRS og AARHUS TECH. Lokal projektleder på Mercantec er Jesper Ekstrand, der kan kontaktes på: jjem@mercantec.dk

Derudover inddrages: Det nationale Videnscenter for Automation og Robotteknologi og Det nationale Videnscenter for Bæredygtighed i projektet.

Samlet økonomi

Projektets samlede størrelse er på: 894.800 kr.

Tilskudsgiver

Region Midtjyllands Uddannelsespulje efterår 2021.