I samarbejde med Egaa Gymnasium, Vestjysk Gymnasium i Tarm, Randers Social- og Sundhedsskole er vi med dette projekt, der bygger på forskningsbaseret viden om hvordan professionelle lærersamarbejde har positiv effekt på elevernes læring. Professionelle lærersamarbejde er karakteriseret ved et kollektiv engagement og fælles visioner for arbejdet med elevernes læring. Professionelle lærersamarbejder er baseret på refleksive dialoger, kollaborativ læring og en de-privatisering af undervisning.

Pædagogiske ledelse af professionelle lærersamarbejder (Pædagogisk ledelse 2.0)

Forskning viser dog, at systematiske professionelle lærersamarbejder ikke opstår af sig selv, men kræver pædagogisk ledet organisering, rammesætning og facilitering. (Dufour 2016, Hargreaves & Fullan,2017, Albrechtsen 2013)

Ved at udvikle, afprøve og evaluere lokale design for organisatorisk rammesætning og facilitering er det projektets sigte at styrke skolernes arbejde med at fremme professionelle lærersamarbejde.

Projektets indhold, metodologi og design skal ses som en fortsættelse af partnerskabets positive erfaringer fra projektet: Pædagogisk ledelse på tværs idet udvikling af pædagogisk ledelse er omdrejningspunktet i begge projekter.

International forskningen peger på tre elementer ved pædagogisk ledelse, der synes at have særlig betydning for elevernes læring (Robinson 2011, Timperley 2011, Hargreaves og Fullan 2012):

  1. Aktiv deltagelse i lærernes kompetenceudvikling
  2. Dialog med lærerne om den konkrete undervisning
  3. Rammesætning og facilitering af professionelle lærersamarbejder.

I det første projekt var fokus rettet mod pædagogisk ledelse i form af observationer og feedback – mhp at styrke dialogen med den individuelle lærer om den konkrete undervisning. I dette projekt er fokus rettet på en anden pædagogisk ledelsespraksis; Rammesætning og facilitering professionelle lærersamarbejde.

Projektets konkrete mål er at:

  • Styrke og synliggøre sammenhængen mellem de lokale strategiske målsætninger, organiseringen og det operationelle arbejde med professionelle lærersamarbejde
  • Udvikling, afprøvning og evaluering lokale design for rammesætning og facilitering professionelle lærersamarbejder
  • Kompetenceudvikling af pædagogiske ledere til at rammesætte og facilitere professionelle lærersamarbejder

Projektet er støttet af Region Midtjyllands Uddannelsespulje.