Formålet med projektet er at understøtte stærke dannelsesmiljøer på erhvervsuddannelserne ved at udvikle redskaber, der kan understøtte erhvervsskolernes arbejde med karakterdannelse fremover.

Mercantec skal vi udvikle og afprøve redskaber, der understøtter arbejdet med karakterdannelse i forbindelse med dannelsen af den faglige identitet og identifikation, hvor eleverne gennem refleksion over deres faglige identitet, ansvar og personlige kompetencer styrker deres selvrespekt og faglig stolthed.

Redskaberne vil især understøtte den dimension af karakterdannelse til faglig stolthed, som i projektets litteraturkortlægning defineres som ”karakterdannende refleksion”.

Projektet løber i efteråret 2020 og er støttet med midler fra Børne- og Undervisningsministeriet.