Bygge & Anlæg på Mercantec vil i en synergi mellem Innovation og Teknologifagene skabe et nyt undervisningsforløb i et samarbejde med eksterne eksperter (projekterende arkitekter og ingeniører).

Billede-innovation-klima-energi-ver220922

Forløbet implementeres på GF2 på følgende uddannelser Tømrer, Gulvlægger, og Struktøruddannelserne. Med forløbet skal eleverne i større grad klædes på til at kunne CO2 analysere byggematerialer i dagligdagen på byggepladsen, for i fremtiden at være mere klima-korrekt i deres materialevalg.

Projektet har to formål:

  • at opkvalificere skolens faglærere, så de i højere grad har kendskab til den klima-teknologiske udvikling og dens anvendelse i energirigtigt og ressourcebesparende byggeri
  • at give eleverne på GF2 evnen til at være innovative, klima- energi- og bæredygtighedsbevidste, så de ude på byggepladserne har et større grundlag for at vælge den mest korrekte klimatekniske løsning. Eksempelvis via produktvejledning og nye energitekniske konstruktioner.

Der sparres med Dansk Byggeri og Byggeriets Uddannelser omkring indholdet og indsatsen i henhold til vidensdeling.

Projektet skal gøre eleverne til ambassadører for vores klima.

 

Tidsperiode: 
01.06.2019 til d. 30.06.2022

Organisering og samarbejde:
Projektejer er Mercantec. Der sparres med Dansk Byggeri og Byggeriets Uddannelser omkring indholdet og indsatsen i henhold til vidensdeling.

Projektleder og kontaktinformation:

Kontakt os

thne

Udviklingskonsulent

Troels Høyrup Nepper

Bygge & Anlæg

Tlf. +45 8950 3625

Mobil +45 2172 7215

thne@mercantec.dk

Samlet økonomi:
647.000 kr.

Tilskudsgiver:
Region Midtjyllands Uddannelsespulje 

Nøgleord:
Teknologipagtspuljen, Erhvervsuddannelse, STEM, Bæredygtighed, Klima, Innovation

Links til andre steder projektet er beskrevet:
Se også Projektbanken på Region Midtjyllands hjemmeside:
https://www.projektbanken-rm.dk/innovation-i-klima-og-energi-pa-byggetek?sort=p.sort_order&order=ASC&limit=12