I dette projekt gennemføres uddybende interviews på 8-10 gymnasier for at afdække, hvordan man kan forbedre fremtidig virtuel undervisning og, hvordan man kan drage nytte af erfaringerne fra nødundervisningen i den normale undervisning.

Der udvikles og gennemføres et ”Online-underviser” og et ”Online-leder” kursus, hvor deltagernes egen praksis indgår som cases, der udvikles og afprøves samtidig med at deltagerne kompetenceudvikles. Projekter omfatter i alt ca. 240 lærere og deres elever. Projektets formål er at opnå en bedre udnyttelse af potentialet og en højere kvalitet i muligheden for at gennemføre virtuel undervisning på gymnasierne ved at bygge på erfaringerne fra nødundervisningen under Corona-krisen.

eVidenCenter er projektleder på projektet og udover Mercantec deltager Struer Statsgymnasium, Silkeborg Gymnasium, College 360, Randers HF & VUC, Horsens HF og VUC, Learnmark, Aarhus Katedralskole og Aarhus Business College.

Projektet løber fra august 2020 til medio 2022 og er støttet med midler fra Regions Midtjyllands Uddannelsespulje.