I dette projekt gennemføres uddybende interviews på 8-10 gymnasier for at afdække, hvordan man kan forbedre fremtidig virtuel undervisning og, hvordan man kan drage nytte af erfaringerne fra nødundervisningen i den normale undervisning.

Der udvikles og gennemføres et ”Online-underviser” og et ”Online-leder” kursus, hvor deltagernes egen praksis indgår som cases, der udvikles og afprøves samtidig med at deltagerne kompetenceudvikles. Projekter omfatter i alt ca. 240 lærere og deres elever. Projektets formål er at opnå en bedre udnyttelse af potentialet og en højere kvalitet i muligheden for at gennemføre virtuel undervisning på gymnasierne ved at bygge på erfaringerne fra nødundervisningen under Corona-krisen.

eVidenCenter er projektleder på projektet og udover Mercantec deltager Struer Statsgymnasium, Silkeborg Gymnasium, College 360, Randers HF & VUC, Horsens HF og VUC, Learnmark, Aarhus Katedralskole og Aarhus Business College.

Projektet løber fra august 2020 til medio 2022 og er støttet med midler fra Regions Midtjyllands Uddannelsespulje.

Kontakt os

mawo

Afdelingsleder

Marianne Woldemar

Studieadministration og Reception og STEM

Tlf. +45 8950 3340

Mobil +45 3061 8408

mawo@mercantec.dk