Mercantec, Learnmark og Tradium samarbejder med Ungdomsbyen m.fl. og UNESCO-UNEVOC om at udvikle metoder til at integrere klima, grøn omstilling og bæredygtighed naturligt på erhvervsskolen, så eleverne oplever bæredygtighed som et naturligt element i undervisningen fra folkeskole til erhvervskompetence.

Projektet vil dels afsøge bæredygtighedsinitiativer og dels, gennem erfaringer fra praksis og med inspiration og sparring fra videninstitutioner og ikke mindst gennem det tværgående samarbejde mellem skolerne, udvikle en didaktik for bæredygtighed. Gennem erhvervet indsigt og praksiserfaring omkring de systemiske relationer mellem miljø, økonomisk vækst og social udvikling får eleverne (bæredygtigheds)kompetencer til at handle i det lokale med et globalt perspektiv.

Mercantec skal bl.a. arbejde med en strategi for bæredygtighed og undervisningsmateriale om Verdensmålene.

Projektet løber fra august 2020 til december 2022 og er støttet med midler fra Regions Midtjyllands Uddannelsespulje.