Kreativitet, rollemodeller og faglig stolthed er kodeordene i Mercantecs projekt Bygge-Boxen, der har til mål at besøge 600 folkeskoleelever i Viborg kommunen. Projektet skal give folkeskoleelever lyst til at vælge en erhvervsuddannelse. 

VIL DU VIDE MERE OM BYGGE-BOXEN OG PROJEKTET KLIK HER

Bygge-Boxen er et projekt, der er målrettet indskolingen og mellemtrinnet i folkeskolen. 

Bygge-Boxen er konkret en skibscontainer fyldt med diverse byggematerialer, der tilbydes en given folkeskole i en 14-dages periode, hvor elever afprøver teori i praksis og / eller undervisningen bliver produktbåret og virkelighedsnær i forskellige fag.

Fag som fx Håndværk og Design, matematik, dansk, natur/teknologi, biologi vil kunne knytte sig til byggeboksen og eleven vil kunne designe, skabe, afprøve og udvikle selv med byggematerialer og værktøj. Projektet ønsker at skabe større interesse for de håndværksfaglige uddannelser samt styrke innovationskraft og handlekompetencer i 2.- 7. klasse i folkeskolen.

Den bærende ide er, at erhvervsskolen tilbyder en faglært underviser, der leder byggeriet i flere dage i folkeskolen sammen med klassens lærer. Det giver 2 personer til støtte eleverne i at håndtere værktøj sikkert. Samtidig tilknyttes lærlinge fra byens byggefirmaer, der skal være rollemodeller og støttelærere. Dermed er der faglært know-how tilstede, og folkeskolelæreren får ekstra hænder til at løse opgaver, hvor eleverne er producenter.

Målene med projektet er bl.a.:

  • at flere folkeskoleelever i indskolingen får øget viden og praksisbetonede færdigheder både i relation til faget håndværk og design (fra 4. klasse) og de almene fag
  • flere folkeskoleelever på mellemtrinnet får øget viden og praksisbetonede færdigheder både i relation til faget håndværk og design og samtænkt med de almene fag

  • flere folkeskoleelever på mellemtrinnet får øget viden om muligheder for karriere i byggebranchen / erhvervslivet

Læs artiklen om Bygge-Boxen

Se filmen om Bygge-Boxen

bygge_boxen_logosamlet_2019

Kontakt os

thne

Udviklingskonsulent

Troels Høyrup Nepper

Bygge & Anlæg

Tlf. +45 8950 3625

Mobil +45 2172 7215

thne@mercantec.dk