Data er råstoffet, der driver teknologierne bag den fjerde industrielle revolution. De organisationer, der forstår at udnytte værdien af data ved at kombinere data fra flere kilder, kan bl.a. udbygge deres kunderelationer, reducere datakompleksitet og forudsige adfærd. De vil derfor stå stærkt i den fremtidige konkurrence og håndteringen af Big data er en efterspurgt STEM-kompetence. Derfor er det essentielt, at der bliver uddannet flere inden for Big data-området og at de får praktiske kompetencer til brug i industrien.

Dette projekt vil, i samarbejde med relevante eksterne aktører, udvikle forløb, der kan kompetenceudvikle undervisere og efterfølgende gøre dem i stand til at udvikle undervisningsforløb om Big data. Projektet er et tvær-sektorielt samarbejde mellem to uddannelsesinstitutioner, en privat virksomhed og to forskningsinstitutioner.

Projektet er støttet af Region Midtjyllands Uddannelsespulje.