Logoer-bstem-projekt-280323

Projekt (B)STEM-kompetencer med verdensmålene, bæredygtighed og praksis i undervisningen støttes af EU's Social Fond og Region Midtjylland.

 

 

 

 

Bæredygtighed og kompetencer på det naturvidenskabelige område står højt på dagsordenen i projekt B-STEM. Undervisere og elever på ni skoler i Region Midtjylland vil med projektet få styrket deres kompetencer til at arbejde med social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed og STEM-fagene (Science, Technology, Engineering, Mathematics). 

STEM-området er en vigtig brik i arbejdet med at uddanne kvalificeret arbejdskraft. Der er tale om et aktuelt behov hos virksomhederne i Region Midtjylland, og i Region Midtjyllands uddannelsespolitik for 2022-2025 er STEM-fagene et fokusområde. Skolerne bag B-STEM ønsker derfor med projektet at bidrage til, at vi har en veluddannet arbejdsstyrke om matcher virksomhedernes efterspørgsel efter STEM-kompetencer. 

Viden og erfaring med bæredygtig udvikling og grøn omstilling er også vigtige både i virksomhedernes efterspørgsel på professionelle kompetencer og ikke mindst for vores fælles fremtid. Især er arbejdet med FN’s Verdensmål en fælles indsats, som vi med projekt B-STEM også ønsker at bidrage til. Helt konkret vil 45 undervisere i projekt B-STEM i samarbejde med VIA University College og Naturvidenskabernes Hus koble verdensmålene til deres undervisning i STEM-fagene. De nye undervisningsindsatser vil benytte en problembaseret læringstilgang og inddrage data eller cases fra virksomheder. 

Formål:
Det overordnede formål med projektet er at fremme naturvidenskabelig almendannelse og styrke interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi blandt unge på erhvervs- og gymnasiale uddannelser. 

Mål:
I alt 45 undervisere i Region Midtjylland deltager i projektet på et kompetenceudviklingsforløb, hvor de udvikler nye undervisningsindsatser indenfor STEM-fag med fokus på FN’s 17 Verdensmål, bæredygtighed, praksis og data. Projektet kommer ca. 600 elever i Region Midtjylland til gode.

Resultater:
Projektet munder ud i et netværk for de deltagende undervisere og et best-practice katalog med de nye undervisningsindsatser, som er udviklet af underviserne i løbet af projektet. 

Projektpartnere: 
Projektet gennemføres i et partnerskab mellem 9 skoler i Region Midtjylland: 

Tradium, Randers Hf og VUC, Learnmark, UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern, Uddannelsescenter Holstebro, Aarhus Gymnasium, Skive College, Herningsholm og Mercantec.

Økonomi:
Projekt (B)STEM-kompetencer med verdensmålene, bæredygtighed og praksis i undervisningen støttes af EU's Social Fond og Region Midtjylland. 

Det samlede budget er 5.000.000 kr. Heraf bidrager EU’s Social Fond med 2.000.000 kr. og Region Midtjylland med 2.000.000 kr.  

Tidsperiode: 
Fra 01.01.2023 til 30.06.2025

Datasamtykke: 
Hvis du som medarbejder eller elev er involveret i projekt B-STEM, behandler vi dine data i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens regler for Social Fonds projekter. Du kan læse mere om krav for behandling af persondata under ”Brug af personoplysninger” her.

Din skole er dataansvarlig for dig. Vil du vide mere om, hvordan dine data anvendes, kan du kontakte din skole direkte, eller du kan kontakte den overordnede projektleder for B-STEM på masp@mercantec.dk.