Logoer-bstem-projekt-280323

Projekt (B)STEM-kompetencer med verdensmålene, bæredygtighed og praksis i undervisningen støttes af EU's Social Fond og Region Midtjylland.

 

 

 

 

Bæredygtighed og kompetencer på det naturvidenskabelige område står højt på dagsordenen i projekt B-STEM. Undervisere og elever på ni skoler i Region Midtjylland vil med projektet få styrket deres kompetencer til at arbejde med social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed og STEM-fagene (Science, Technology, Engineering, Mathematics). 

STEM-området er en vigtig brik i arbejdet med at uddanne kvalificeret arbejdskraft. Der er tale om et aktuelt behov hos virksomhederne i Region Midtjylland, og i Region Midtjyllands uddannelsespolitik for 2022-2025 er STEM-fagene et fokusområde. Skolerne bag B-STEM ønsker derfor med projektet at bidrage til, at vi har en veluddannet arbejdsstyrke om matcher virksomhedernes efterspørgsel efter STEM-kompetencer. 

Viden og erfaring med bæredygtig udvikling og grøn omstilling er også vigtige både i virksomhedernes efterspørgsel på professionelle kompetencer og ikke mindst for vores fælles fremtid. Især er arbejdet med FN’s Verdensmål en fælles indsats, som vi med projekt B-STEM også ønsker at bidrage til. Helt konkret vil 45 undervisere i projekt B-STEM i samarbejde med VIA University College og Naturvidenskabernes Hus koble verdensmålene til deres undervisning i STEM-fagene. De nye undervisningsindsatser vil benytte en problembaseret læringstilgang og inddrage data eller cases fra virksomheder. 

Formål:
Det overordnede formål med projektet er at fremme naturvidenskabelig almendannelse og styrke interesse, viden og kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi blandt unge på erhvervs- og gymnasiale uddannelser. 

Mål:
I alt 45 undervisere i Region Midtjylland deltager i projektet på et kompetenceudviklingsforløb, hvor de udvikler nye undervisningsindsatser indenfor STEM-fag med fokus på FN’s 17 Verdensmål, bæredygtighed, praksis og data. Projektet kommer ca. 600 elever i Region Midtjylland til gode.

Resultater:
Projektet munder ud i et netværk for de deltagende undervisere og et best-practice katalog med de nye undervisningsindsatser, som er udviklet af underviserne i løbet af projektet. 

Projektpartnere: 
Projektet gennemføres i et partnerskab mellem 9 skoler i Region Midtjylland: 

Tradium, Randers Hf og VUC, Learnmark, UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern, Uddannelsescenter Holstebro, Aarhus Gymnasium, Skive College, Herningsholm og Mercantec.

Økonomi:
Projekt (B)STEM-kompetencer med verdensmålene, bæredygtighed og praksis i undervisningen støttes af EU's Social Fond og Region Midtjylland. 

Det samlede budget er 5.000.000 kr. Heraf bidrager EU’s Social Fond med 2.000.000 kr. og Region Midtjylland med 2.000.000 kr.  

Tidsperiode: 
Fra 01.01.2023 til 30.06.2025

Datasamtykke: 
Hvis du som medarbejder eller elev er involveret i projekt B-STEM, kan du se, hvordan vi anvender dine data i vores persondataunderretning