Projektet arbejder med kompetenceudvikling af medarbejdere inden for forsvarsindustrien. Det er en industri, der står overfor to udfordringer: Den Europæiske Forsvarsindustri har udfordringer med at finde de nødvendige kompetencer for at sikre den langsigtede konkurrenceevne og bæredygtighed. For det andet er der i industrien en udfordring med at markedsføre industrien som et sted, der formår at skabe nye, attraktive jobmuligheder for unge talenter. 

Formålet med projektet er bl.a.:

  • at understøtte forsvarsindustrien i dels at tiltrække dygtige unge og dels at kompetenceudvikle de eksisterende medarbejdere
     
  • at udvikle og designe træningsprogrammer målrettet gymnasieelever, universitetsstuderende og medarbejdere
     
  • at udvikle en undervisningspraksis og viden med det formål at markedsføre de nødvendige kompetencer 


Der deltager 30 partnere i projektet, der er støttet af Erasmus+-programmet ”Sector skills”.