Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger (medarbejdere) På Mercantec prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nedenstående redegøres kort for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du har givet os i forbindelse med din ansættelse.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Mercantec H.C. Andersens vej 9 8800 Viborg CVR-nr.: 14 94 05 96 Telefon: 8950 3300 Mail: mercantec@mercantec.dk

2. Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål til hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, kontakt venligst HRafdelingen.

3. Formål med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personlige oplysninger
Formål: Personaleadministration Retsgrundlag: Dine personoplysninger indsamles og behandles iht. Databeskyttelseslovens §§ 5 og 6 – herunder særligt med reference til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Dine følsomme personoplysninger behandles iht. Databeskyttelseslovens § 7.

4. Kategorier af personoplysninger Almindelige oplysninger:

• Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, dato for ansættelse, ansættelsesvilkår herunder løn, fraværsdage, oplysninger om uddannelse, erhvervserfaring og faglig udvikling,foto, video, TV optagelser mv.

Følsomme og særlige oplysninger:

• Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger hvis relevant, cpr.nr Dine personoplysninger er kun tilgængelige for medarbejdere hos Mercantec, som har et arbejdsbetinget behov for adgang til oplysningerne.

5. Modtagere af dine personoplysninger
Vi videregiver dine ansættelsesoplysninger til det relevante pensionsselskab med henblik på indmeldelse. Herudover videregives relevant information til Undervisningsministeriet, Statens Lønsystem og Danmarks Statistik iht. gældende lovgivning.

6. Hvor stammer dine oplysninger fra
Vi behandler de personoplysninger, som du selv har oplyst i forbindelse med din ansættelse, samt oplysninger som har relevans for dit løbende ansættelsesforhold.

I enkelte tilfælde modtager vi supplerede oplysninger fra kommune, jobcenter mv.

7. Opbevaring af dine personoplysninger
Dine personoplysninger slettes senest 5 år efter din tilknytning til skolen er ophørt, med mindre andet fremgår af anden lovgivning.

8. Dine rettigheder
Du har ret til indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har i visse tilfælde ret til at få dine oplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få dem overført fra én dataansvarlig til en anden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

9. Klagevejledning
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk