Bestyrelsen på Mercantec består pr. 1. februar 2021 af følgende personer:

 

  Udpeget af:
Arbejdsgiverrepræsentanter:             

Palle Damborg 
Per Yding Sørensen 
Carsten Nedergaard Kristensen 
Tina Bach 
Erling Madsen

Dansk Industri
Dansk Byggeri 
Dansk Industri 
Viborg Egnens Handelsråd 
Dansk Byggeri 
   
Arbejdstagerrepræsentanter:  
Gert Ringgaard
Lene Rasmussen
Knud Kjærgaard Jensen
Jørgen Nielsen
Arne Mogensen 
3F Skive-egnen
HK MidtVest
Metal Midt Viborg/Skive
3F Midtjylland
3F Midtjylland
   
Kommune:  
Anders Jensen   Viborg Kommune
   
Supplerende kompetence:  
Eskild Holm Nielsen Mercantecs bestyrelse
   
Medarbejderrepræsentanter:  
Flemming Allan Bruun Medarbejderrepræsentant med stemmeret
Svend Erik Jensen Medarbejderrepræsentant uden stemmeret
   
Elevrepræsentanter:  
Erik Vestergaard Stenholt
Elevrådet (HTX/EUX)
Rasmus Mikkelsen Elevrådet med stemmeret (HTX)
   
Direktion:  
Adrian Tresoglavic  


Formand:
Palle Damborg 

Næstformand:
Gert Ringgaard

Forretningsudvalget består af:
Bestyrelsesformand Palle Damborg 
Næstformand Gert Ringgaard
Direktør Adrian Tresoglavic