Mercantecs udbudspolitik 2019 for erhvervsuddannelser 
og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Formål
Mercantec ønsker med nærværende udbudspolitik at informere kunder, samarbejdspartnere samt øvrige interessenter om de politikker, som skolen vil følge ved udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitikken 2019 er Mercantecs svar på, hvordan skolen vil leve op til de arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske målsætninger i bred forstand, herunder hvordan skolen specifikt vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt udvikle samarbejde og udlicitering, spidskompetencer, markedsføring m.v. inden for området.

Udbudspolitikken 2019 er tilrettelagt ud fra en ambition om, at Mercantec i et tæt netværkssamarbejde med øvrige udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, samt øvrige interessenter leverer kurser og konsulentydelser til virksomheder og enkeltpersoner i den Midtjyske region. På en række områder strækker såvel ambitioner som kompetencer til et landsdækkende virksomhedsrelateret udbud.

Udbudspolitikken kommunikeres på Mercantecs hjemmeside for at give størst mulig åbenhed over for interessenterne i regionen.

Download og læs hele udbudspolitikken - klik her!


Samarbejdsaftale mellem erhvervsskoler i ESØ om Opfyldelse af efterspørgslen efter VEU
Download og læs samarbejdsaftale - klik her!