Energimærkningen synliggør bygningers energiforbrug og er en form for varedeklaration.
Energimærkningsrapporten giver desuden overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre. 

Skala fra A til G
Energimærket viser bygningens placering på energimærkeskalaen fra A til G, hvor A er den bedste placering.