25. august · 2020

Kirsten Holmgaard, som siden august 2005 har beklædt stillingen som direktør på Erhvervsskolen Mercantec med hovedsæde i Viborg, har valgt at opsige sin stilling og kaste sig ud i nye opgaver.

”Det er med stor beklagelse, at jeg som bestyrelsesformand har modtaget Kirsten Holmgaards opsigelse.  
 
Kirsten Holmgaard har altid haft fokus på udviklingen af skolen til gavn for såvel elever/kursister som for personale. Også Kirstens høje faglighed og ikke mindst hjerte for de unge og voksne har organisationen mærket i hverdagen.   
 
Samarbejdet mellem skolens bestyrelse og Kirsten Holmgaard har alle år været præget af stor åbenhed og gensidig respekt, og det har været en fornøjelse at samarbejde med Kirsten, erklærer bestyrelsesformand Palle Damborg” 
 
Kirsten Holmgaard begrunder sin opsigelse med bevidstheden om, at lysten til flere nye udfordringer skal udleves nu. Drømmen er at komme til at beskæftige sig med flere forskellige jobs af vidt forskellig karakter.    - ”Det er et stort skridt, som jeg nu tager, men med vores erhvervsrettede gymnasiale uddannelser flot placeret på Midtbyens Gymnasium, samlingen af erhvervsuddannelserne på H.C. Andersens Vej og Håndværkervej samt styrkelsen af AMU aktiviteterne mod vest, kan jeg kun være stolt af den erhvervsskole, som vi har, siger Kirsten Holmgaard”. 
 
Bestyrelsen går nu i gang med at finde den helt rigtige person til posten som direktør på Mercantec, og indtil den nye direktør er tiltrådt, vil Kirsten Holmgaard fortsætte, med bestyrelsens fulde opbakning, som direktør på Mercantec.