25. august · 2020

Mercantec er blevet medlem af et omfattende skolenetværk, der har fokus på globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling.

FN's verdensmål spiller en stadig større og større rolle for virksomheder, offentlige institutioner og andre organisationer. Det er med andre nødvendigt at forholde sig til, hvor vi sikrer en bæredygtighed udvikling – og det er især relevant for en stor uddannelsesinstitution som Mercantec, der netop er blevet optaget som UNESCO Verdensmålsskole.  
 
- Uddannelse er forudsætningen for bæredygtighed. Vi har i lang tid arbejdet med bæredygtighed og FN's verdensmål, og derfor betyder det meget for os at blive en UNESCO verdensmålsskole. Nu har vi virkelig mulighed for at udvikle og kvalificere vores aktiviteter – på den måde kan vi være med til at sikre kvalitetsuddannelser, der fremmer en bæredygtig udvikling og giver vores elever de bedste kompetencer, siger direktør Kirsten Holmgaard.  
 
Elever kan skabe en grøn fremtid  
Som uddannelsesinstitution er Mercantec i en unik situation, fordi her er der mulighed for at præge unge til dels at få en større bevidsthed om bæredygtighed og dels at gøre dem i stand til at træffe fornuftige valg: 
 
- Vi er med til at uddanne fremtidens arbejdskraft. Vi ønsker at tage dette globale ansvar seriøst og ønsker at implementere Verdensmålene og bæredygtighedsdagsordenen i organisationens DNA. Mercantec er meget optaget af, hvordan vi kan optimere vores uddannelser og hele tiden gøre vores studerende klar til en krævende fremtid, hvor deres kompetencer sættes i spil på en måde, der kan understøtte bæredygtighed og en grøn fremtid, siger direktør Kirsten Holmgaard. 
 
Undervisning med udgangspunkt i verdensmålene
Som Verdensmålsskole får man adgang til nationalt og internationalt netværk, og som medlem deltager man i en global agenda for bæredygtig udvikling. Det betyder bl.a., at Mercantec skal udvikle undervisning med udgangspunkt i Verdensmålene og temaer som ”bæredygtighed”, ”klima” og ”globalt medborgerskab”. De erfaringer og indsigter man får, skal man formidle videre i det nationale og internationale netværk. Et andet element er, at man skal implementere en helheldsorienteret tilgang til bæredygtig udvikling. Det betyder, at det ikke kun handler om faglige temaer i undervisningen, men hele uddannelsesinstitutionen skal tænke i bæredygtighed. Derfor involverer det ud over underviserne også ledere, elever, forældre og andet personale.  
 
Synergi med Viborg Kommune
At Mercantec nu bliver optaget som UNESCO Verdensmålsskole sker samtidig med Viborg i 2020 optages som UNESCO Creative City indenfor Media Arts.  Dette er et eksklusivt netværk af de mest kreative byer verden over inden for syv områder, der alle bruger kreativitet som strategisk faktor for bæredygtig samfundsudvikling i bred forstand – socialt, miljømæssigt, økonomisk og kulturelt. 
 
”Det er stærkt, at Viborg markerer sig med to UNESCO-udnævnelser på den nationale og internationale scene. Disse netværk giver bl.a. mulighed for at knytte bånd og dele erfaringer med andre danske og udenlandske partnere – alt sammen noget, der er med til at styrke Viborgs position inden for såvel uddannelse som det visuelt-kreative område,” siger Ulrik Wilbek, Borgmester i Viborg Kommune.