22. januar · 2020

Mercantec og AMU Hoverdal fusionerer. Aftalen skal højne kvaliteten i udbuddet af efteruddannelse i klima- og ventilation, kran, varme- og fyringsteknik.

Alene er vi dygtige, men sammen står vi stærkest. 

Det er holdningen bag en ny fusion, der forener Viborgs største uddannelsesinstitution Mercantec og AMU Hoverdal, der udbyder voksen- og efteruddannelse i Vestjylland. 

Når de to institutioner fremadrettet smelter sammen, er det først og fremmest for at styrke tilbuddet om efteruddannelse på området. 

Fusion sikrer kvalitet
Klima- og ventilation, kran, varme- og fyringsteknik har i en årrække også været en del af Mercantecs voksenuddannelsestilbud. En fusion skaber dermed fundamentet for den bedste undervisningsmæssige kvalitet, vurderer parterne. 

  • Vores ønske er at sikre et professionelt og højt kvalitetsmæssigt udbud af AMU-kurser (voksen efteruddannelser red). Det gør vi ikke ved at stå alene, men ved at forene de gode kræfter, vi har sammen, siger formanden for AMU Hoverdals bestyrelse, Søren Nicolaisen. 
  • Vores ønske er at skabe en stor og stærk uddannelsesinstitution, der kan matche de nuværende og fremtidige krav til efteruddannelse. Det gør vi bedst sammen, siger bestyrelsesformand for Mercantec, Palle Damborg. 

Til elevernes fordel
AMU Hoverdal og Mercantecs uddannelsesafdeling i Ulfborg Kjærgaard har allerede nu adskillige fællesnævnere. Ud over at tilbyde de samme uddannelsestilbud ligner de to institutioner også hinanden, hvad angår kultur og historisk baggrund. 

Mercantecs direktør Kirsten Holmgaard glæder sig over fusionen. Ikke mindst på de kommende kursisters vegne. 

  • Vi har en stor opgave at løfte på voksen efteruddannelsesområdet, og vi har et fælles mål om at gøre vores kursister så dygtige som overhovedet muligt. Denne fusion kommer vores kursister til gode, vurderer hun. 

Fusionen er netop godkendt af Undervisningsministeriet og træder i kraft med tilbagevirkende kraft til 01.01.2019.

Se mere i tv-indslaget fra TV MIDTVEST her 

Læs mere om AMU Hoverdal