28. juni · 2022

I går formiddags var der fejring for alle hovedforløbseleverne, der er færdigudlært som kontor-, detail- og handelsassistenter, og sidst på dagen var det alle elever fra GF2 og EUX Business, der blev fejret.

Der var fine taler fra uddannelsesleder Mette Selchau og Mercantecs direktør Adrian Tresoglavić. Og årets dimissionstale blev holdt af stabschef Thomas Thidemann fra Civilstyrelsen

For at hædre de dygtige elever var der vanen tro også uddeling af legater. Underviserne kan indstille eleverne for at have gjort sig særlig positivt bemærket, have ydet en indsats eller udvist fællesskabsånd ud over det sædvanlige. Der blev uddelt legater fra HK Midtvest, Bach Gruppen, Løvbjerg Fonden, Talke Sørensens Fond og Forstander Johns. Hansens jubilæumslegat.

Stort tillykke til alle 110 dimittender på Mercantec Business – godt gået!