Mercantec har i samarbejde med elevrådet udarbejdet disse retningslinjer for ungdomsorgansationers adgang på skolens ungdomsuddannelser. 
 

Formålet med retningslinjerne er at understøtte et konstruktivt samarbejde og en god dialog omkring praksis for samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang og tilstedeværelse på Mercantec. 

Retningslinjerne henvender sig til alle samfundsengagerende ungdomsorganisationer. 

Retningslinjer for ungdomsorganisationers adgang på Mercantec 

•    Mercantec ønsker, at understøtte en mangfoldig debat og ser det derfor som en fordel, at flere ungdomsorganisationer henvender sig sammen - og      ikke enkeltvis -   
til Mercantec.

•    Det er ikke en forudsætning for ungdomsorganisationernes adgang, at der i forvejen er medlemmer af den enkelte organisation blandt Mercantecs elever. 

•    Mercantec kan, efter nærmere aftale, anvise opslagstavler, hvor materialer kan placeres/hænges op.

•    De aktiviteter, debatter, budskaber og materialer, som ungdomsorganisationerne bidrager med på Mercantec, skal foregå i en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed. 

•    Enhver form for racistiske, sexistiske eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable. 

•    Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisning og læringsaktiviteter eller være i strid med Mercantecs ordensregler. 

•    Ungdomsorganisationerne er som udgangspunkt ansvarlige for at gøre klar og rydde op efter et besøg/arrangement.

•    Ungdomsorganisationerne aftaler altid indhold for besøget med Mercantecs direktør eller vicedirektør - herunder hvilke aktiviteter besøget indebærer.

Mette Selchau
september 2013