Regler for anvendelse af IT-udstyr
 

Når du bruger Mercantec’s IT udstyr (e-mail, computere, internetadgang m.m.) gør du det samtidig med mange andre personer i Ulfborg og Viborg. Derfor er det vigtigt, du bruger udstyret til det formål, som du er der for, nemlig at uddanne dig.

Det er vigtigt og dit ansvar, at du overholder dansk lovgivning. F.eks. er det ikke tilladt at tiltvinge dig adgang til andre systemer, aflure eller bryde andre personers brugernavne og adgangskoder eller dele film, musik, spil mm. Dette gælder også for programmer, som du eller skolen ikke har licens til.

Mht. programmer på skolens computere, så er det den enkelte afdeling, som i samarbejde med IT-afdelingen afgør, hvilke programmer, der skal være tilgængelige på skolens computere. Det er ikke op til dig at sørge for dette.

På Mercantec har du på nogle af vores adresser mulighed for at benytte vores trådløse netværk, på andre adresser er det muligt at bruge et netværkskabel med din egen computer. Det betyder for dig, at det er dit ansvar at sikre din computer med et antivirus program og sørge for at installere opdateringer til din computer. Derved er du med til at mindske risikoen for virus mm.

Imellem kl. 07.30 og kl. 16.00 er der lukket for nogle hjemmesider samt spil.
Det er desuden forbudt at anvende diverse ”torrent” programmer til download; idet
disse ”sluger” al tilgængelig båndbredde og er til stor gene for de øvrige brugere.
Anvendelse af disse vil medføre udelukkelse fra nettet og i yderste konsekvens bortvisning. Dette er for at sikre, at du og dine medstuderende kan gennemføre jeres uddannelsesdag som planlagt.

Der må ikke gøres forsøg på at bryde gennem skolens sikkerhedssystemer.

Skolens opkobling til internettet sker via Sektornettet, hvor de til enhver tid gældende vilkår for anvendelse skal overholdes.

Der kan i de enkelte lokaler/afdelinger være andre regler, der er gældende - så skal disse naturligvis også overholdes. Mercantec foretager logning, dvs. at vi registrer din færden og brug af IT udstyret. Vi foretager også scanning af vores servere inklusiv dine egne mapper/drev for materiale, som kan stride imod dansk lovgivning.

Overtrædelse af skolen IT-politik kan medføre karantæne fra skolens net i kortere eller længere tid. I grove tilfælde eller ved gentagne overtrædelser kan der blive tale om en skriftlig advarsel og bortvisning fra skolen.

Et godt råd. Brug din sunde fornuft, og er du i tvivl så spørg hellere en gang for meget.

Velkommen på Mercantecs IT-net.