Formålet med nedennævnte er at sikre elevernes involvering og kendskab til de demokratiske beslutningsmetoder.


Driftsmæssige emner (undervisningens gennemførelse)
På Mercantec har vi både centrale og decentrale elevråd.  

1. Elevråd
Det central elevråd er organiseret under skolens vicedirektør og mødes hvert kvartal. Det centrale elevråd består af repræsentanter fra hvert uddannelsesområde.

Decentralt dannes elevråd, som uddannelseslederen afholder møder med. Her kan de driftsmæssige spørgsmål opfanges i tide, før det bliver til klager over rammer eller lærere m.v.
Uddannelseslederen afholder sammen med det decentrale elevråd ugentlige korte elevsamlinger på max. 20 minutter, disse samlinger anvendes til information fra leder og elevråd.
 

2. Hvis der fremkommer klager er klagevejen:

  • lærer
  • uddannelsesleder
  • chef
  • direktør
  • bestyrelse

3. Ved skriftlige klager anvendes skolens klageprocedure

 

Undervisningens indhold

  1. Her vælges elevrepræsentanter til uddannelsesudvalg. Det vil være hensigtsmæssig at eleven er repræsenteret i hele sin læretid, det vil sikre mere indsigt og dermed også mere indflydelse.
  2. Hvis, elever ønsker ændringer i fag, i valgfag eller i fagenes placering på de enkelte skoleperioder, fremsættes disse ønsker via elevrepræsentationen i det lokale uddannelsesudvalg. Eleverne skal dog opfordres til at drøfte ønskerne med afdelingslederen, som så kan understøtte ønsket i det lokale uddannelses udvalg.
  3. Det lokale uddannelsesudvalg kan behandle emner, der ikke kræver bekendtgørelses ændringer.
  4. Ændringer der vil påvirke bekendtgørelsen skal behandles af det faglige udvalg. Disse ønsker kan kun fremsendes af det lokale uddannelsesudvalg.
  5. Ændringer skal endelig behandles i undervisningsministeriet, som også skal kontrollere om det har indvirkning på lovgivningen.

Denne sagsbehandling kan være meget langvarig, hvilket eleverne skal være forberedt på. Det vil oftest først få virkning for de efterfølgende elever i uddannelsen.