Vedtægter for elevråd på Mercantec

Elevrådet er elevernes repræsentation over for institutionen.

Elevrådets formål:

  • At varetage elevernes interesser overfor institutionen Mercantec samt at give eleverne en indføring i demokratiske processer
  • At være bindeled mellem skolens ledelse og elever, samt  sikre en god kommunikation


Elevrådets opgave:

  • At samarbejde med skolens bestyrelse, ledelse og øvrige personalegrupper omkring elevernes fælles undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, personlige og økonomiske interesser
  • At samarbejde om elevdemokrati og betydningen deraf
  • At have ansvar for fælles aktiviteter – herunder valgdebatter
  • At medvirke til at udstikke retningslinier for anvendelsen af Facebook og andre sociale medier

 

Værd at vide