Har du valgt en erhvervsuddannelse på Mercantec, skal du finde en læreplads, når du har afsluttet erhvervsuddannelsens grundforløb. Har du ikke fundet en læreplads kan du tage dele eller hele forløbet i Mercantecs Skoleoplæringscenter.  I Skoleoplæringscentret arbejder du på kontor, køkken eller værksted, dette afhænger af hvilken erhvervsuddannelse du har valgt. 
Du skal opfylde nogle betingelser for at få tilbuddet.
Opfylder du betingelserne, kan du gennemføre en erhvervsuddannelse med brug af skoleoplæring.

Praktikpladscenteret Viborg

Hvis du efter afsluttet grundforløb ikke har fundet en læreplads, kan du søge om optagelse til uddannelse i Skoleoplæringscenter Viborg, og ad den vej få din uddannelse. Her er det i stedet Skoleoplæringscenter Viborg, der er din arbejdsgiver.

EMMA-kriterierne, som skal være opfyldt i.f.m uddannelse i skoleoplæringscenter, betyder, at du skal være:

 • Egnet til faget
 • Mobil fagligt
 • Mobil geografisk
 • Aktivt søgende

 

Hvem kan søge?

Du kan søge om optagelse til uddannelse i skoleoplæringscenteret, hvis du:

 • Har angivet mindst 3 uddannelsesønsker i din personlige uddannelsesplan i Lectio i.f.m. grundforløbets opstart
 • Er tilmeldt som lærepladssøgende og har en synlig profil på lærepladsen.dk fra din opstart på GF2
 • Har gennemført grundforløbet og opfylder adgangskravene til det speciale, som du ønsker optagelse inden for
 • Fra grundforløbets afslutning kan dokumentere i din personlige uddannelsesplan, at du har søgt ansættelse som elev inden for de uddannelser, grundforløbet giver adgang til
 • Har søgt ansættelse hos virksomheder, der har ledige lærepladser på lærepladsen.dk.
 • uforskyldt har mistet din læreplads
 • Gennem anden uddannelse får merit for grundforløbet
 • Hvis du ikke får forlænget en igangværende, kort uddannelsesaftale

Kontakt os

anka

Lærepladskoordinator

Anita Korsgaard

Lærepladskontoret

Tlf. +45 8950 3300

anka@mercantec.dk

leku

Lærepladskoordinator

Lene Kudahl

Lærepladskontoret

Tlf. +45 8950 3587

leku@mercantec.dk

Lære- og praktikpladskontoret
H. C. Andersens Vej 9, 8800 Viborg