En virksomhed, der uddanner elever, skal overholde de gældende overenskomstsbestemmelser om løn-, ansættelses- og arbejdsvilkår m.v. inden for området. Der findes en række tilskudsmuligheder i forbindelse med ansættelser af en elev. Her på siden findes mere information om muligheder for tilskud og glædende lovgivning. 

 

Har du brug for hjælp?

Mød os her

Kontakt en af vores lærepladskonsulenter

Løn- og ansættelsesforhold

Overenskomst skal oplyses i uddannelsesaftalen

En virksomhed, der uddanner elever, skal overholde de gældende overenskomstsbestemmelser om løn-, ansættelses- og arbejdsvilkår m.v. inden for området.

Elevers arbejdstid følger overenskomsten mellem arbejdsmarkedets parter på det pågældende uddannelsesområde. Virksomheden skal betale løn til sine elever i hele uddannelsesperioden, også under skoleophold, hvor virksomheden normalt får lønrefusion fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

Overenskomstensbestemmelser om løn gælder også for virksomheder, der ikke har tiltrådt en overenskomst.   

De bestemmelser, der ved kollektive overenskomster eller lovgivningen er fastsat om arbejdstagerens ansættelses- og arbejdsvilkår mv. gælder også for eleven, i det omfang, at det er foreneligt med erhvervsuddannelseslovens regler.   

Organisationerne, der har indgået overenskomsten, vejleder virksomheder og elever om løn- og overenskomstforhold.

Virksomheden skal i uddannelsesaftalens påføre, hvilken overenskomst der gælder for ansættelsesforholdet, også selv om virksomheden ikke har tiltrådt en overenskomst.

Tilskudsmuligheder ved ansættelse af elev

Der er følgende tilskudsmuligheder ved ansættelse af elev

Lønrefusion
AUB udbetaler lønrefusion til arbejdsgivere for elever, der er på skoleophold. Se satser og information fra AUB her.

Befordringstilskud
AUB udbetaler befordringstilskud til arbejdsgivere for elever, der er på skoleophold, når den korteste vej fra bopæl eller indkvarteringssted til skole og tilbage er mindst 20 km. pr. dag (rejsedag). Se sats og information fra AUB her.

Voksenlærlingetilskud
Arbejdsgivere kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge over 25 år. Information om voksenlærlingetilskud og evt. bevilling af tilskud fås hos det lokale jobcenter. Se mere information om voksenlærlingetilskud og ansøgning her.

Løntilskud, hvis virksomheden ansætter elev, som uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale
Indgår virksomheden uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale, er virksomheden (360 dage efter aftalens start) berettiget til løntilskud fra AUB i lærepladstiden, dog forudsat at virksomheden ikke modtager voksenlærlingetilskud, jf. ovenfor. Læs mere om satser og information fra AUB her.

Kontakt os

leku

Lærepladskoordinator

Lene Kudahl

Lærepladskontoret

Tlf. +45 8950 3587

leku@mercantec.dk

jere

Lærepladskoordinator

Jeanette Reslow

Lærepladskontoret

Tlf. +45 8950 3581

jere@mercantec.dk

Lærepladskontoret

H. C. Andersens Vej 9

8800 Viborg

Få rutevejledning