Der er flere forskellige aftaleformer

En uddannelsesaftale indgås normalt for hele aftaleperioden eller som restlæreforhold efter en tidligere uddannelsesaftale i samme uddannelse/speciale. Det kan enten være:

  • Oplæringsvejen, hvor grundforløbet ligger i aftaleperioden
  • Skolevejen, hvor eleven har gennemført grundforløbet inden skolestart

 

Har du brug for hjælp?

Mød os her

Kontakt en af vores lærepladskonsulenter

Aftaleformer

Kort uddannelsesaftale
Kort uddannelsesaftale skal som minimum omfatte én oplæringsperiode og én skoleperiode fra hovedforløbet. Der kan indgås én kort uddannelsesaftale mellem lærling/elev og virksomhed. Herefter indgås der restlæreaftale. En mulighed for virksomheder, der har ordrebog med kort tidshorisont.
Læs mere her.

Ny Mesterlære
Grundforløbet erstattes helt eller delvist af oplæring på uddannelsesstedet. Uddannelsesstedet har ansvaret for, at eleven når målene for grundforløbet i samarbejde med skolen. Med indgåelse af uddannelsesaftale udarbejdes der uddannelsesplan for grundforløbet.
Læs mere her.

Kombinationsaftale
Eleven indgår aftaler med to eller flere virksomheder, så delaftalerne tilsammen omfatter hele uddannelsen. Virksomhederne har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hver deres aftaleperioder.
Læs mere her.

Skoleoplæringsuddannelse (skolepraktik)
Elever, der ikke har fået en aftale med en virksomhed, kan under visse regler gennemføre uddannelsen i Skoleoplæringscenter Viborg. Her skal eleven også lære funktioner, man normalt kun kan lære i en virksomhed enten via Delaftale eller Virksomhedsforlagt oplæring:

Delaftale under skoleoplæringscenteruddannelse (skolepraktik)
Virksomheden kan ansætte eleven i en delaftale under skoleoplæringscenteruddannelsen. Eleven er stadig tilknyttet skoleoplæringscentret, men virksomheden har overtaget uddannelses- og aflønningsforpligtigelsen for den periode, delaftalen gælder. Eleven må deltage i produktionen. Delaftalens periode må ikke omfatte skoleophold. Der kan max. indgås 1 delaftale med samme virksomhed.

Virksomhedsforlagt Oplæring
Skolen kan forlægge undervisningen til en virksomhed - normalt for en periode på omkring 14 dage. Eleven må ikke deltage i produktionen. Skolen har ansvaret for elevens uddannelse og aflønning.

Kontakt os

leku

Lærepladskoordinator

Lene Kudahl

Lærepladskontoret

Tlf. +45 8950 3587

leku@mercantec.dk

jere

Lærepladskoordinator

Jeanette Reslow

Lærepladskontoret

Tlf. +45 8950 3581

jere@mercantec.dk

Lærepladskontoret

H. C. Andersens Vej 9

8800 Viborg

Få rutevejledning