Aktivitet
Der gennemføres intern audit på alle afdelinger, der gennemfører AMU/VEU kurser indenfor en 1-årig periode. Kvalitetsafdelingens Audit-team gennemfører i samarbejde med den pågældende afdeling. Den ansvarlige chef for området implementerer forbedringer i afdelingen på baggrund af audit resultaterne.
Ansvar: VEU chefen

Hensigt
Resultaterne af audit skal indgå som en del af afdelingernes løbende kvalitetsarbejde i forbindelse med afdelingsmøder, afdelingsseminarer og afdelingsplaner, samt årlige opfølgningsplaner. 

Arbejdsgang
1. Afdelingen der skal auditeres modtager invitation til 2 timers møde via Outlook i god tid. Indkaldte modtager senest 14 dage inden intern AUDIT en e-mail med oplysninger om, hvilke kurser/dage ved åbent værksted der er udvalgt indenfor det valgte område. Samt hvilke tjeklister der vil blive auditeret efter – tjeklister medsendes.
Audit-team gennemfører uanmeldte audit som stikprøver på udvalgte uddannelser. Procedure er under udarbejdelse
Audit-teamet gennemfører audit på udlagt undervisning på udvalgte uddannelser. Procedure er under udarbejdelse 
Ansvar: Audit-team
Deadline: Årligt

2. Afdelingen indsender dokumentation på de valgte områder til Audit-teamet.
Ansvar: Ansvarlig chef
Deadline: Senest 3 dage før Audit 

3. Audit-team gennemfører interview ud fra tjeklister. Derefter debatteres med afdelingschef, leder og udvalgte medarbejdere. Afdelingen sørger for, at relevante undervisere vil kunne træffes i tidsrummet i tilfælde af spørgsmål.
Ansvar: Audit-team

4. Når Audit er gennemført vil der blive udarbejdet en rapport, som sendes til ansvarlig chef. Rapporten vil blive ratet, se herunder:

Rapporterne vil blive ratet efter en A-B-C skala;
A. Gennemførsel af Audit viste, der er ikke behov for yderligere opfølgning.
B. Gennemførsel af Audit viste, der er behov for opfølgning, afdelingen skal udarbejde plan for gennemførelse af forbedringer.
C. Gennemførsel af Audit viste, der er akut behov for opfølgning, opfølgningsplan vil blive udarbejdet i samarbejde med Audit-teamet.
Ansvar: Audit-team
Deadline: 1 uge

5. Eventuel opfølgningsplan udarbejdes i forhold til rating og indsendes til Audit-team.
Ansvar: Ansvarlig chef
Deadline: Rating: B: 3 uger, C: 3 dage

6. Eventuelle forbedringstiltag udledt af audit opfølgningsplan gennemføres.
Ansvar: Ansvarlig chef

7. Opfølgning gennemføres af Audit-teamet jf. beskrivelse i opfølgningsplan.
Ansvar: Audit-team