Er OPU en fordel for din virksomhed?

Det er en stor fordel for en dansk virksomhed at sende elever ud i et udenlandsk forløb, da eleverne med deres tilegnede faglige og interkulturelle kompetencer kan være med til at videreudvikle virksomhedens internationale aktiviteter.

Et OPU-ophold kan variere i tid, men vil typisk vare mindst 3 måneder.

En dansk arbejdsgiver kan få dækket følgende udgifter i forbindelse med udstationering:

  • Elevens løn
  • Elevens rejseudgifter til og fra udstationeringsstedet
  • Elevens flytteudgifter til og fra udstationeringsstedet
  • Elevens rejseudgifter i forbindelse med skoleophold og ferie
  • Der gives ikke refusion for udgifter til visum, opholdstilladelse osv.  

Kontakt os

kath

International koordinator

Karsten Therkildsen

International

Tlf. +45 8950 3435

Mobil +45 2492 5527

kath@mercantec.dk