Hvad er VEU godtgørelse?
VEU godtgørelse er en kompensation til deltageren eller virksomheden til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

VEU godtgørelsen udgør 100% af dagpengesatsen.

Sådan søger du
Ved tilmelding til AMU kurset besvares nogle spørgsmål relateret til godtgørelsen. Herefter bliver der automatisk dannet en VEU ansøgning, der sendes til AUB. 

Hvem søger?
VEU godtgørelse er kun en ydelse, der gives beskæftigede

Hvis virksomheden udbetaler sædvanlig løn til medarbejderen under uddannelse, er det kun virksomheden, der kan søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Tilmelder du dig selv som medarbejder, har du i tilmeldingsfasen mulighed for at søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud. 

Læs mere om VEU godtgørelse her

Det er AUB, der står for at udbetale VEU godtgørelse. 

Har du spørgsmål?
Så kontakt en Studiesekretær på tlf. 8950 3300.