Hvad er VEU-godtgørelse?
VEU-godtgørelse er en kompensation til deltageren eller virksomheden til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

VEU-godtgørelsen udgør 100% af dagpengesatsen.

VEU udbetales automatisk
Ved tilmelding til AMU kurset besvares nogle spørgsmål relateret til godtgørelsen. Herefter bliver der automatisk dannet en VEU-ansøgning, der sendes til AUB. 

Hvem søger?
VEU-godtgørelse er kun en ydelse, der gives beskæftigede

Hvis virksomheden udbetaler sædvanlig løn til medarbejderen under uddannelse, er det kun virksomheden, der kan søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Tilmelder du dig selv som medarbejder, har du i tilmeldingsfasen mulighed for at søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud. 

Læs mere om VEU-godtgørelse her

Det er AUB, der står for at udbetale VEU-godtgørelse. 

Har du spørgsmål?
Så kontakt en Studiesekretær på tlf. 8950 3300.