Mercantec understøtter flere af de udbudte kurser med et internetbaseret kursusmateriale, hvilket giver nye læringsmuligheder.
Derfor udbyder vi også kurser, som gennemføres som fjernundervisning eller Blended Learning, hvilket giver nye fleksible muligheder.

For at sikre kursisterne bedst muligt læringsudbytte under fjernundervisningsdelen, hvor de arbejder ud fra det internetbaserede kursusmateriale, anvendes der en ny og unik facilitet, der gør, at underviseren undervejs i kurset får en indikation på, om en kursist eventuelt har behov for ekstra support. 
Se mere om mulighederne i nedenstående link, som viser hen til videoer.