HHX studieretninger

På Midtbyens Gymnasium HHX i Viborg kan du vælge imellem en række spændende studieretninger.

Du kan herunder læse mere om de forskellige studieretninger:

Business Talent

Er du god til at arbejde med tal og interessereti økonomi?

Business Talent er for dig, der har interesse og talent for at lære økonomi og matematik. Du drømmer måske om en kandidatuddannelse på CBS til Cand.merc.,Cand.oecon., Aarhus Universitet i Matematik-økonomi eller en uddannelse indenfor revision- og bankverdenen.

På studieretningen har du flere forskellige økonomi- og businessfag på A og B niveau,som tilsammen giver dig det nødvendige faglige niveau til at være i front, når det handler om erhvervsøkonomi og business.Undervisningen er ofte cases fra den virkeligeverden. Du vil få tæt kontakt til erhvervslivet via virksomhedssamarbejde ogvideregående uddannelsesinstitutioner, ligesom vi har gæsteforelæsere fra forskningsmiljøerog virksomheder.

Studieturen går til en af de store finansielle byer i Europa og kommer til at koste ca. 4.500 kr.

Specielle tiltag på linjen:

Når du går på Business Talent er det de økonomifagene der er i fokus.  Undervisningen tager ofte afsæt i cases fra den virkelige verden. Du vil få tæt kontakt til erhvervslivet via virksomhedsbesøg og videregående uddannelsesinstitutioner, ligesom vi får besøg af gæsteforelæsere fra forskningsmiljøet samt erhvervslivet.

Studieturen på 2. år vil gå til en af de store finansielle byer i Europa f.eks. London.  Vi vil bl.a. her besøge danske virksomheder, der har etableret sig uden for Danmark, finansielle institutioner og børser. Vi tilstræber, at studieturen ikke kommer til at koste mere end ca. 4.000,- kr. ekskl. lommepenge.

 

- Jeg har fået venner for livet. Samtidigt har jeg fået styrket mine kompetencer og fået lært det, der interesserer mig.

- Min drøm er alt blive aktieanalytiker/trader efter jeg har læst matematik og økonomi på Aarhus Universitet.

Jesper Scelander Pedersen, Business Talent

 

Klik her, hvis du gerne vil læse mere om undervisningen på studieretningen og de videregående uddannelser, som studieretningen giver adgang til. 

 

 Studieretningsfag
Matematik A
Virksomhedsøkonomi A

 

 

 

Matematik og Samfund

Samfund er omdrejningspunktet i denne studieretning. Emner som FN, Verdensbanken, EU, valuta, USA og politiske systemerstår på dagsordenen.

Den internationale økonomi har stor indflydelse på vores hverdag, og du vil opleve, at matematikken virkelig kan bruges til noget, når du arbejder dig ind i teorierne. Du arbejder med lobbyisme, politiske systemer og økonomi i forskellige dele af verden.

I 1.g er der studietur til København blandt andet til Nationalbanken og Dansk Industri. Studieturen i 2.g går til et af verdensøkonomiske – og politiske centre.

Specielle tiltag på linjen:

Københavnertur på 3 dage i 1G. Besøg i Nationalbanken, Dansk Industri.

Studietur i 2g går til New York – verdens finanscentrum. Besøg World Trade Center, FN’s hovedkvarter etc. Vi forventer at kunne gennemføre turen for ca. 8.000 kr. + lommepenge.

Klik her, hvis du gerne vil læse mere om undervisningen på studieretningen og de videregående uddannelser, som studieretningen giver adgang til. 

 

 Studieretningsfag
International økonomi A
Matematik A

Sport & Event Management

Hvad skal der til for at afvikle en rigtig storsportsbegivenhed?

Sport & Event Management-linjen har fokus på oplevelsesbaserede virksomheder som f.eks. koncertsteder, festivaler,eventvirksomheder og sportsarrangementer fra små lokale til OL og VM. Linjen er et oplagt valg, hvis du gerne vil arbejde inden for event verden – enten som aktiv
sportsudøver eller med management og markedsføring.

Studieturen kan f.eks. gå til Edinburgh og Glasgow med besøg på de store sportsarenaer, hvor vi arbejder med driften af en klub med tilhørende stadion. Studieturen kommer til at koste ca. 4.500 kr.                                   

Specielle tiltag på linjen: 

Igennem hele studietiden, vil du i vid udstrækning komme til at besøge virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med sport og events.

Du vil også komme på studietur til Skotland, med besøg i Edinburgh og Glasgow. Undervejs besøger vi store sportsarenaer, får indblik i driften et stadion og overværer skotske sportsgrene som fx rugby og fodbold. Og så vil du få indblik i en skoleform, der er helt anderledes end den danske, ligesom du kommer tæt på skotsk ungdomskultur.

 

”Jeg får en god basisuddannelse med nogle gode og spændende fag som jeg ikke før har stiftet bekendtskab med. Jeg drømmer om at starte egen virksomhed, og selvfølgelig gerne noget, der inkluderer ridning.”

Rikke Niklassen, 2F

Særlige forhold: Alle med interesse for sport, idræt, events og oplevelsesøkonomi kan søge ind på denne studieretning. Men for dig der dyrker idræt på eliteplan har vi et særligt samarbejde med Viborg Elite, som tilbyder undervisning og morgentræning to gange ugentligt. På Viborg Elites hjemmeside kan du læse mere om hvilke kriterier du skal opfylde for at indgå i eliteprogrammet, samt hvad Viborg Elite kan tilbyde dig af træning og yderligere støtte for at nå dine sportslige ambitioner.

Ansøgningsskema til ansøgning til optagelse i Viborg Elite - Klik her for PDF eller Word

 

Klik her, hvis du gerne vil læse mere om undervisningen på studieretningen og de videregående uddannelser, som studieretningen giver adgang til. 

 

 Studieretningsfag
Afsætning A
Virksomhedsøkonomi A

 

Innovation og iværksætteri

Studieretningen er for dig, som ønsker at være idérig og nytænkende. Måske kommer du til at starte din helt egen virksomhed? Du vil komme til at arbejde kreativt sammen med andre og lære om menneskers betydning i virksomheder og organisationer. Fagene Innovation B og Afsætning A skaber et rigtig godt fundament for din idé- og produktudvikling sammentænkt med mulighederne for efterfølgende afsætningaf dine produkter.

Vi arbejder meget ud af huset. Du deltager i ”Company Programme”, præsenterer på
messer og i konkurrencer, og sparrer med erhvervslivet som Lego, Fårup Sommerland og Grundfos. Internationale messer og camps er også en del af studieretningen.

Vi har et mangeårigt tæt samarbejde med Fonden for Entreprenørskab.

Studieturen kan eksempelvis gå til Irland for at arbejde med Google og Guinness.

Specielle tiltag på linjen:

På denne studieretning får du mulighed for at anvende din teoretiske viden i praksis via opstart af din egen skolevirksomhed. Vi samarbejder med Fonden for Entreprenørskab hvor du deltager i Company Programme.  Her stiller du op på messer og i konkurrencer, deltager i camps, sparrer med det lokale erhvervsliv og kommer på besøg hos forskellige virksomheder, f.eks. lokale virksomheder men også virksomheder som Fårup Sommerland, Lego, Grundfos osv.

Studieturerne vil også afspejle studieretningen, vi har tidligere været i Irland og bl.a. besøgt Google og Guinness. Vi har været i Lithauen og deltaget i internationale messer og deltaget på camps i Spanien. Beregn ca. 4.500 kr. til studieturen.

 

Umadik Pilleglas

Vi føler os klædt på til at gå ud i den virkelige verden efter studierne

- Per Tougaard, Julie Astrup & Louise Nielsen - stiftere af virksomheden Umadik


Vi har et mangeårigt tæt samarbejde med Fonden for Entreprenørskab.

 

Klik her, hvis du gerne vil læse mere om undervisningen på studieretningen og de videregående uddannelser, som studieretningen giver adgang til.

 

 Studieretningsfag
Innovation B
Afsætning A

Bemærk at der på denne studieretning er et gebyr på 500,- til dækning af transport og andre udgifter i forbindelse med deltagelse i Young Enterprices Company Program.

 

Juralinjen

For dig der drømmer om, at arbejde som advokat eller med juridiske opgaver både nationalt og internationalt, og har interesse for mennesker og samfundet.

På denne studieretning forholder du dig til det samfund, du er en del af.

Sammen med faget Erhvervsjura på B-niveaugiver studieretningen dig det solidefundament til den juridiske verden og de bedste muligheder for at læse videre inden for jura eller samfundsvidenskab, eksempelvis Cand.merc.jur på CBS eller
Juridisk Institut på Aarhus Universitet.

Du kommer både i byretten og landsretten i Viborg, og på et mere internationalt plan
vil du komme til at arbejde med menneskerettigheder og de organisationer, der især beskæftiger sig med disse.

På studieturen er der fokus på EU-domstolen og internationale traktater.

 

 

Specielle emner/tiltag på linjen:
Du vil opleve et tæt samarbejde med byretten og landsretten i Viborg, lige som du i undervisningen vil komme til at arbejde meget med: Grundloven, regnskabsloven, markedsføringsloven, købeloven – hvilken lovgivning er vi underlagt og hvilke rettigheder og pligter har vi som forbruger, som virksomheder og som samfund.

På et mere internationalt plan vil du komme til at arbejde med menneskerettigheder og de organisationer der især beskæftiger sig med disse.

Besøg på jura- og erhvervsjurastudiet på Århus Universitet

Gæstelærerbesøg fra et af de store verdensomspændende revisionsfirmaer De Loitte.

På studieturen på 2g vil vi have fokus på emner som EU-domstolen, menneskerettigheder o.l. samt en række økonomiske emner. Studieturen kommer til at koste ca. 4.500 kr.

 

-  Jeg har lært utroligt meget, og jeg ved nu, hvad jeg vil efter gymnasietiden. Min drøm er at komme til at arbejde i Vestre Landsret efter jurastudierne.

Emilie Alenborg Holt Pedersen

 

Klik her, hvis du gerne vil læse mere om undervisningen på studieretningen og de videregående uddannelser, som studieretningen giver adgang til.

 

 Studieretningsfag
Virksomhedsøkonomi A
International Økonomi A. 
(Erhvervsjura B som valgfag)

Mennesker og samfund

Hvordan kan vi som mennesker, og som samfund, tage ansvar for vores klode og
for hinanden? Bæredygtighed og cirkulærøkonomi er nøglebegreber i fremtidens samfund.

Corporate Social Responsibility og etik er vigtige emner i denne studieretning. Engelsk er på A-niveau, hvor du kommer til at arbejde med emner inden for verdenssamfundet,
herunder hvordan organisationersom FN og Unicef arbejder.

Studieretningen dækker bredt, og bagefte rkan du læse videre til f.eks journalist eller vælge en uddannelse i statskundskabeller økonomi.

Studieturen har særligt fokus på bæredygtighed, cirkulær økonomi og virksomheders
sociale ansvar.

Specielle emner/tiltag på linjen:

På denne studieretning kommer du på det første år tre dage til København, hvor du får mulighed for at møde nationale / internationale organisationer og virksomheder som aktivt arbejder med, eller lever af, et øget socialt ansvar. Det kunne for eksempel være FN-byen eller UNICEF’s verdenslager til nødhjælp.

 På andet år går studieturen til en europæisk metropol med særligt fokus på bæredygtighed/CSR. Studieturen forventes at koste ca. 4.500 kr.

 

Klik her, hvis du gerne vil læse mere om undervisningen på studieretningen og de videregående uddannelser, som studieretningen giver adgang til.

 

 Studieretningsfag
International økonomi A
Afsætning A

Global Studies and Business

Synes du, det er spændende at rejse og møde nye kulturer?

Global Studies and Business er til dig, der interesserer dig for levevilkår, kommunikation,
kulturmøder og samhandel i en globaliseret verden.

Undervisningen er global med fokus på emner som deleøkonomier, Airbnb, internationale
virksomheder og outsourcing. Engelsk på A-niveau samarbejder tæt med studieretningen.

Du kan læse videre på mere end 200 uddannelser, når studenterhuen er i hus.
F.eks indenfor medier, sprog, kultur, handel, ledelse, undervisning og psykologi.

På Global Studies and Business rejser vi flere gange i løbet af studietiden. Fælles for studieturene er, at du oplever en fremmed kultur tæt på og derved får indblik i
en stadig mere globaliseret verden.

Nedenfor kan du se eksempler på undervisningsforløb, der understøtter studieretningen Global Studies og Business:

 Specielle emner/tiltag på linjen:

 • Landeanalyse med fokus på henholdsvis Tyskland, Kina og et engelsktalende land.
 • Outsourcing fra Danmark til Kina – Hvordan kan outsourcing gavne både virksomhedens afsætning og den internationale økonomi?
 • Hvad er en dansker? Hvad er en tysker?
 • Internationale virksomheder
 • Deleøkonomi i en globaliseret verden f.eks. Airbnb
 • Opstart af virksomhed i en fremmed kultur

På Global Studies og Business rejse vi flere gange i løbet af studietiden. Indholdet på studieturene varierer, men fælles for dem alle er, at du oplever en fremmed kultur og derved får indblik i en stadig mere globaliseret verden.

 • År 1: Tyskland med fokus på kulturen, sproget og samhandel
 • År 2: Kina
 • År 3: Et længerevarende studie- og sprogophold i et udvalgt europæisk land

 

Klik her, hvis du gerne vil læse mere om undervisningen på studieretningen og de videregående uddannelser, som studieretningen giver adgang til.

 

 Studieretningsfag

Tysk A

Afsætning A

Apple Business

Er du glad for Apple? Kan du lide at arbejde med video, musik, foto og tegning? Eller drømmer du om at starte din egen virksomhed?

 Kreativitet har altid været et nøgleord for Apple, og det er det også her. Vi bruger Macbooks, iPads og iPhones for at gøre undervisningen kreativ og spændende. Du kommer til at lave film, animationer, podcasts, ibøger, apps og meget mere. Du kommer til at lære, hvordan man starter sin egen virksomhed. Og du kommer til at arbejde sammen med Apple og andre innovative virksomheder.

 Kreative formater såsom film, podcasts, billeder mm. indgår som en vigtig del af undervisningen. Men det betyder ikke, at man ikke skal lave traditionelt skriftligt arbejde. Det skal man også.

 Vi arbejder i Apples programmer. Derfor er det et krav, at man har en macbook samt enten en iphone eller ipad.

 Studieturen går til Californien og forventes at koste ca. 12-15.000 kroner plus lommepenge.

 

 Studieretningsfag
Afsætning  A
Innovation B

Bemærk at der på denne studieretning er et gebyr på 500,- til dækning af transport og andre udgifter i forbindelse med deltagelse i Young Enterprices Company Program.

 

 Her kan du se mere om alle de fag, du kan få på HHX:

Afsætning

I faget afsætning B lærer du at identificere, formulere og behandle de grundlæggende udfordringer i en virksomheds afsætning, og du får undervisning i at anvende simple afsætningsøkonomiske modeller.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du får en forståelse for, hvilke forhold der har betydning for en virksomheds afsætning, og du lærer at indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds grundlæggende markedsforhold. Herudfra lærer du at udarbejde et elementært afsætningsøkonomisk ræsonnement. Det kan fx være en karakteristik af markedet inden for en bestemt branche.

Du får undervisning i emner som fx:

 • Makroforhold, der handler om omverdensforhold.
 • Internationalisering, hvor du lærer om virksomhedens interne forhold i relation til udvælgelse af marked.
 • Interne forhold og strategi i en virksomhed.
 • Efterspørgselsforhold, som bl.a. giver dig en viden om markedets størrelse, målgruppevalg og købsadfærd på markedet.
 • Udbudsforhold, som handler om markedsafgrænsning og konkurrencesituationen.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem selvstændigt arbejde og gruppe- og klasseundervisning. En del af undervisningen tager udgangspunkt i autentiske cases og foregår i tæt samarbejde med virksomheder. Du vil komme på virksomhedsbesøg og klassen vil få besøg af gæstelærere.

It indgår i undervisningen i form af internet og tekst- og præsentationsprogrammer.

Dansk

I faget dansk på A-niveau får du indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, og du lærer at udtrykke dig mundtligt og skriftligt, så det er formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende.

Du lærer bl.a. at anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer som fx oplæsning, referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg. Du vil selvstændigt kunne udføre analyse og fortolkning af forskellige litterære tekster, både mundtligt og skriftligt.

Teksterne bliver du i stand til at perspektivere og vurdere ud fra viden om bl.a. historie, kultur, samfund og psykologi. Du får viden om både danske og internationale hovedstrømninger inden for litteratur og medier i forskellige litterære perioder som fx romatikken eller modernismen.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende områder:

 • mundtlig og skriftlig sprogfærdighed, bl.a. retorik og argumentation
 • forskellige litterære genrer som fx folkeviser, journalistik, billeder, film og kommerciel kommunikation
 • nordiske tekster i dansk oversættelse
 • danske tekster fra centrale perioder i de sidste 400 år
 • mindst en tekst af hver af udvalgte forfattere fra Ludvig Holberg til Klaus Rifbjerg

Undervisningen veksler mellem klassediskussioner, gruppevise eller individuelle fremlæggelser, mindre skrivøvelser samt større skriveopgaver inden for tekstanalyse, essay og formidling.

I dansk på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

På 2. år eller i begyndelsen af 3. år skal du udarbejde en opgave i dansk og/eller samtidshistorie.

It er et redskab i undervisningen og indgår i forbindelse med informationssøgning, kommunikation, tekstanalyse og tekstproduktion.

Engelsk

I faget engelsk på A-niveau vil du opnå evne til at forstå og anvende det engelske sprog, og du vil kunne deltage aktivt i internationale og globale sammenhænge både personligt og erhvervsmæssigt.

Du får et bredt og fagligt ordforråd samt en viden om det engelske sprogs opbygning og grammatik. Samtidig lærer du at benytte relevante tekstanalysemetoder til at fortolke og perspektivere tekster.

Du læser bl.a. faglige tekster, nyhedstekster og elektronisk baseret materiale, der behandler emner inden for marketing, international økonomi, kultur og samfundsforhold - men også tekster af væsentlige engelsksprogede forfattere inden for de litterære hovedgenrer.

Du får desuden viden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsrelaterede forhold i Storbritannien og USA.

Derudover lærer du at formulere forskellige teksttyper skriftligt som fx oversættelser, resumeer samt interne og eksterne forretningsmeddelelser i relation til forskellige problemstillinger og emner.

Undervisningen foregår hovedsageligt på engelsk og organiseres som emner eller projekter. Undervisningen omfatter både mundtligt og skriftligt arbejde med formidling og selvstændig bearbejdelse af problemstillinger.

I engelsk på A-niveau er der en del skriftligt arbejde

Elektroniske medier anvendes også, og it anvendes som et redskab til informationssøgning og ved udvikling og afprøvning af sproglige færdigheder.

Erhvervsjura

I erhvervsjura på C-niveau lærer du at identificere juridiske problemstillinger gennem en forståelse af de juridiske grundprincipper, særligt i relation til erhvervsvirksomheder, og du bliver i stand til at inddrage juridisk metode i forbindelse med forebyggelse og løsning af retlige konflikter.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:  

 • forstå det demokratiske medborgerskab
 • forstå juridiske grundprincipper og terminologi
 • foretage en kritisk og prioriteret juridisk informationssøgning
 • foretage et juridisk informationssøgning
 • foretage juridiske ræsonnementer i samspil med andre fag
 • udtrykke sig hensigtsmæssigt
 • anvende retskilder

 

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer og omfatter både mundtligt og skriftligt arbejde omkring afgrænsede juridiske problemstillinger.

Historie

I faget historie på B-niveau vil du opnå viden om den nationale, europæiske og globale udvikling inden for de seneste 500 år. Du får indsigt i grundlæggende styreformer, politiske ideologier og menneskerettigheder samt kendskab til hovedlinjerne i danmarks- og verdenshistorien.

Ud fra bred viden om Danmarkshistorien og verdenshistorien lærer du at forklare samfundsmæssige forandringer og analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund. Du lærer at bruge historisk metode, herunder at forholde dig kritisk til historiske kilder og fremstillinger.

Du får undervisning inden for emner som fx den politiske og økonomiske udvikling i Europa efter 1945, udviklingen af demokrati og menneskerettigheder samt kultur og levevilkår i både Danmark og andre steder i verden.

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer. I forbindelse med et af forløbene arbejder du med en problemformulering og et materiale, du selv har valgt. Du skal også skrive en opgave i historie og/eller dansk.

It indgår i undervisningen i forbindelse med søgning, indsamling og præsentation af materiale samt ved opøvelse i at opnå kildekritiske færdigheder.

Informatik

Formålet med undervisningen i informatik er at du lærer at forholde dig til den enkeltes, uddannelsens og samfundets brug af it gennem teoretisk indsigt i og praktisk arbejde med at skabe forskellige former for it-systemer.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

 • Konstruktion af it-system som løsning til en problemstilling
 • It-systemers og menneskelig aktivitets gensidige påvirkning
 • It-sikkerhed, netværk og arkitektur
 • Repræsentation og manipulation af data
 • Programmering
 • Interaktionsdesign
 • Innovation


Undervisningen tager i høj grad udgangspunkt i projekter, som foregår både i grupper og individuelt. Der vil indgå en del samarbejde med eksterne parter. Du kommer løbende til at dokumentere dit arbejde i en logbog. Dokumentationen i logbogen kan have form af fx it-systemer, noter, synopser, journaler, programbeskrivelser og rapporter.

International Økonomi

I faget international økonomi på B-niveau vil du opnå kendskab til og forståelse for den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv.

Du får bl.a. undervisning i emner som:

 • virksomheders og husholdningers beslutninger på markedet
 • arbejdsmarkedet
 • økonomiske delsektorer og samspillet mellem dem
 • makroøkonomiske nøgletal
 • vækst og konjunkturer
 • økonomisk politik og økonomiske skoler: ubalancer, afvejninger og effekter
 • velfærdsmodeller
 • globalisering: handel, arbejdsdeling og ulighed
 • økonomisk samarbejde i EU
 • kvalitative og kvantitative metoder.

Undervisningen veksler mellem selvstændigt arbejde, gruppeundervisning og klasseundervisning.

It indgår som redskab i undervisningen, bl.a. til informationssøgning.

Matematik

I faget matematik på B-niveau vil du lære at håndtere formler og bruge symbolholdigt sprog til at løse problemer med matematisk indhold. Undervisningen giver dig kendskab til matematiske ræsonnementer og beviser samt matematisk teori og metode.

Du lærer at bruge relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS-værktøj og matematikprogrammer, til løsning af givne matematiske problemer.

Du lærer også at oversætte mellem matematisk symbolsprog og dagligt talt sprog samt at formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprog.

Du får bl.a. undervisning inden for emner som:

 • grundlæggende regnefærdigheder; fx procentregning og indekstal, overslagsregning, regningsarternes hierarki, reduktion
 • funktionsbegrebet; fx repræsentationsformer, definitions- og værdimængde, nulpunkter og fortegnsvariation
 • funktionskendskab; fx lineære funktioner, herunder stykkevist lineære funktioner, eksponentielle funktioner
 • ligningsløsning
 • grundlæggende differentialregning; fx polynomier, sammenhæng mellem differentialkvotient monotoniforhold og ekstrema
 • optimering af lineære funktioner i to variable

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, individuelt arbejde samt gruppe-, emne- og casearbejde. I tilknytning til hvert hovedemne skal du desuden lave emneopgaver, der sammenfatter de centrale dele af emnet.

It indgår som redskab i undervisningen i form af lommeregner samt it-programmer til beregninger, håndtering af større datamængder og til grafisk repræsentation af sammenhænge.

Samfundsfag

I faget samfundsfag på C-niveau vil du opnå en viden om det moderne, globaliserede samfund i et sociologisk, økonomisk og politisk perspektiv.

Ud fra en viden om sociologi, økonomi og politik lærer du at forstå og redegøre for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger. Du vil også kunne diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og forklare sociale og kulturelle mønstre.

Du får undervisning i fagområder som fx socialisationsproces og -mønstre, det økonomiske kredsløb, centrale aktører globalt (herunder EU), politiske institutioner og beslutningsprocesser samt centrale politiske ideologier, som fx konservatisme, liberalisme, socialisme og demokratityper.

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer, både mundtlige og skriftlige. Du skal, i løbet af den tid du har faget, gennemføre mindst et mindre projektforløb. I projektet skal du behandle en faglig problemstilling ved brug af begreber og metoder fra faget.

It indgår som redskab i undervisningen i forbindelse med informationssøgning, bearbejdning og formidling samt vidensdeling.

Virksomhedsøkonomi

I faget virksomhedsøkonomi på B-niveau lærer du at klarlægge og behandle de grundlæggende økonomiske udfordringer, der knytter sig til en virksomheds bæredygtighed, og at se på hvilke forhold der har betydning for en virksomheds økonomi.

Du lærer fx også at bruge bruge simple virksomhedsøkonomiske modeller og at forklare modellernes egenskaber.

I løbet af undervisningen indsamler du informationer om en virksomheds grundlæggende økonomiske forhold og vurderer deres troværdighed. Du lærer også at fortolke og formidle fundamentale virksomhedsøkonomiske forhold og at bruge relevante matematiske redskaber og it-værktøjer.

Du får undervisning inden for følgende emner:

 • Virksomheden og dens økonomi, fx opstart af virksomhed
 • Rapportering, fx udarbejdelse og præsentation af årsregnskabet
 • Virksomhedsanalyse, fx analyse af virksomhedens CSR indsats

Undervisningen veksler mellem forskellige skriftlige og mundtlige arbejdsformer. Den indeholder bl.a. arbejde med øvelser ud fra afgrænsede virksomhedsøkonomiske problemer, arbejde med cases samt et projektforløb.

It, elektroniske kommunikationsplatforme og internet indgår som fagligt og pædagogisk værktøj.

Spansk A

I faget spansk på A-niveau lærer du at forstå hovedindholdet i et tydeligt talt spansk om kendte emner. Du lærer også at læse spansksprogede tekster inden for skønlitteratur, sagprosa og erhvervsrelaterede tekster.

Til den sproglige træning hører at skrive et enkelt og sammenhængende spansk og skriftligt at oversætte tekster af erhvervsrelateret karakter fra dansk til spansk. Du vil i den sammenhæng lære om det spanske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning, lige som du vil opnå et alment og et specifikt ordforråd.

Sammen med indlæring af det spanske sprog får du kendskab til spansksprogede samfund og deres kulturer og samfundsforhold. Det gælder fortrinvis forhold i Spanien og Amerika.

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer. Du får træning i at lytte, samtale, læse og skrive på spansk gennem bl.a. sproglige og kommunikative øvelser og elevoplæg, og du arbejder med forskellige emner inden for spansk kultur og spanske samfunds- og erhvervsmæssige forhold i Spanien og Amerika.

I spansk på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

It og elektroniske medier indgår som redskab i undervisningen i forbindelse med bl.a. informationssøgning og i form af skrive- og præsentationsværktøjer samt interaktive øvelser og træningsprogrammer.

Tysk

I tysk fortsættersprog på B-niveau lærer du at forstå og deltage i samtale på tysk standardsprog, lige som du lærer at skrive sproget og læse nyere, lettere, tysksprogede tekster.

Du vil bl.a. få undervisning i emner som:

 • hovedtræk i den kulturelle, politiske og samfundsmæssige udvikling i Tyskland efter 1945
 • aktuelle kultur-, samfunds- og erhvervsforhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland
 • tekst- og casemateriale om tyske virksomheder
 • virksomhedens eksterne kommunikation med særlig vægt på grundlæggende erhvervsrelateret terminologi og fraseologi
 • et bredt udvalg af tysksprogede fiktive og ikke-fiktive multimodale teksttyper og -genrer, som kan give eleverne en kunstnerisk oplevelse og en varieret og nuanceret indsigt i kulturelle, historiske, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland
 • kulturelle og samfundsmæssige forhold med fokus på ligheder og forskelle mellem tyske og andre kultur- og samfundsforhold

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. Du deltager i større og mindre faglige og tværfaglige projekter i forbindelse med forskellige temaforløb, og du skal udarbejde et antal skriftlige opgaver.

It og elektroniske medier bruges som redskab i undervisningen.

Finansiering

I faget finansiering får du en stor viden om finansielle teorier og lærer at bruge dem til at identificere og arbejde med finansielle problemstillinger.

Du får bl.a. undervisning i følgende emner:

 • Finansielle markeder
 • Centralbankerne
 • Realkreditinstitutionerne og deres produkter
 • Pengeinsitutionerne og deres produkter
 • Fondsbørser og deres produkter
 • Investeringsportefølje
 • Startup virksomhedens finasieringsbehov

Undervisningen er tilrettelagt med øvelser ud fra konkrete og afgrænsede finansielle problemstillinger, så du får træning i at arbejde med finansielle modeller. Du vil skulle deltage i gruppearbejde, projektarbejde og selvstændig opgaveudførelse.

It indgår som et fagligt værktøj, bl.a. i forbindelse med case-arbejde.

Kulturforståelse

I kulturforståelse får du undervisning i kulturteoretiske ideer og lærer at bruge dem til praktisk analyse af kulturelle udtryk, fx kulturmøder i en multietnisk storby.

I faget kulturforståelse lærer du om forskellige kulturteorier og at udføre en kulturanalyse inden for et nærmere afgrænset problemfelt. Du lærer også at beskrive forskellige kulturelle udtryksformer og at analysere og forklare forholdet mellem forskellige kulturer. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

 • Kulturelle udtryksformer i tid og rum
 • Teorier om kultur og identitet
 • Kulturmøder
 • Kultursammenligning
 • Ikke-vestlig kultur
 • Det nationale og det globale
 • Kulturelle undersøgelsesmetoder og problemorienteret kulturanalyse


Forskel på B- og C-niveau
Indholdsmæssigt beskæftiger du dig med flere af de samme emner på C-niveau, som du gør på B-niveau. På C-niveauet foregår undervisningen dog på et mere grundlæggende niveau, mens du på B-niveau går mere i dybden med emnerne. Du har desuden en del flere undervisningstimer på B-niveau end på C-niveau.

Arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, feltstudier og emne- og projektarbejde. Arbejdet organiseres i en række forløb, hvor du beskæftiger dig med forskellige emner. I mindst et af forløbene skal du lave en kulturanalyse ud fra dit eget feltarbejde.

Markedskommunikation

I faget markedskommunikation på C-niveau får du indblik i en virksomheds kommunikationsforhold set i relation til den overordnede strategi. Du lærer om, hvordan man udformer et budskab ud fra det, man gerne vil opnå, og prøver at lave forslag til virksomhedskampagner.

Du lærer også at udforme og analysere medieplaner og får indsigt i, hvordan man kan anvende effektmålinger.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

 • Kommunikationsteori og lovgivning
 • Kommunikationsanalyse
 • Kommunikationsplanlægning

Undervisningen er tilrettelagt med varierede arbejdsformer, bl.a. øvelser ud fra konkrete kampagner og casebaseret undervisning. I løbet af undervisningen er der mindst ét sammenhængende forløb, hvor der typisk inddrages en virksomhed.

It indgår i undervisningen i forbindelse med informationssøgning og som generelt arbejdsredskab.

Idræt

Gennem fysisk aktivitet, træning af idrætslige færdigheder og undervisning i teori får du indsigt i den fysiske aktivitets betydning for sundheden og forståelse for idrættens kulturelle værdier.

I idræt kommer du bl.a. til at beskæftige dig med:

 • Aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet
 • Forskellige typer idrætsdiscipliner og -aktiviteter, der lærer dig kropsbeherskelse og boldbeherskelse
 • Grundlæggende principper for træning
 • Grundlæggende begreber om træning, livsstil og idrætsvaner inden for natur- og sundhedsvidenskab samt humaniora og samfundsvidenskab
 • Idrætsformer, der fokuserer på samarbejde og etik og fremmer selvværd
 • Relevante videnskabelige metoder

Psykologi

I psykologi lærer du at analysere og reflektere over psykologiske forhold af både faglig og almen karakter.

Du lærer om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder. Du får kendskab til fagets hovedområder, primært i forhold til det normalt fungerende menneske. Du får bl.a. viden om menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

 • Socialpsykologi
 • Udviklingspsykologi
 • Kognition og læring
 • Personlighed og identitet


Forskel på B- og C-niveau
Indholdsmæssigt beskæftiger du dig med flere af de samme emner på C-niveau, som du gør på B-niveau. På C-niveauet foregår undervisningen dog på et mere grundlæggende niveau, mens du på B-niveau går mere i dybden med emnerne. Du har desuden også en del flere undervisningstimer på B-niveau end på C-niveau.

Arbejdsformer
Undervisningen er organiseret i temaer, og arbejdsformerne veksler mellem lærerstyret undervisning og selvstændigt arbejde. Du kommer til at gennemføre flere projektforløb og mindst et større produktorienteret projektarbejde, hvor du selvstændigt fordyber dig i en faglig problemstilling og laver mindre feltundersøgelser.

Innovation

faget innovation på C-niveau lærer du at gøre rede for grundlæggende innovationsbegreber og forretningsmodeller og at bruge kreative teknikker til udvikling af ideer og metoder til vurdering af forretningsideer.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du lærer også at bruge en forretningsplan som styringsredskab ved start af egen virksomhed og får en grundlæggende viden om team og teammedlemmers roller i denne ammenhæng.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

 • Forretningsmodeller og værdiskabelse
 • Behov og muligheder
 • Samarbejde og organisering
 • Kreativitet og idégenerering
 • Foretagsomhed
 • Tendenser og aktualitet
 • Samfundsmæssige forhold


Undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger og er tilrettelagt problemorienteret. Der bliver inddraget cases til belysning af fagets teori, og der arbejdes både individuelt og i grupper. Du udarbejder et eksamensprojekt, der har form af en forretningsplan eller et projektforløb.

It indgår som værktøj, bl.a. i forbindelse med casearbejde og længere sammenhængende forløb, hvor du bruger internettet.

 

Du kan også læse mere om fagenes indhold på Lectio under studieplaner. Klik her for at komme på Lectio. Vælg herefter hold, samt det ønskede fag og klik på "studieplan".