Godtgørelse og befordring

Økonomi

Virksomheder kan søge om godtgørelse og befordringstilskud til kursusdeltagelse

Ved uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau (kontakt kundeservice på tlf. 8950 3300, hvis du er i tvivl), kan der søges VEU-godtgørelse på kr. 652,00 pr. dag for deltagelse på AMU-kurser.

VEU-satsen på kr. 661,60 er gældende pr. 1. januar 2014.   

Din virksomhed skal selv søge VEU godtgørelsen og befordring via portalen www.efteruddannelse.dk – Bemærk din virksomhed har 4 uger fra sidste kursusdag til at søge VEU-godtgørelsen og befordringsgodtgørelsen.

Personer med en videregående uddannelse (f.eks. maskinmestre, laboranter, pædagoger osv.) kan godt deltage på kurset, men de kan ikke deltage til oplyst deltagerpris samt modtage VEU godtgørelse. Kontakt Kundeservice tlf. 89 50 33 00 for yderligere information om prisen.

Personer med en videregående uddannelse (f.eks.maskinmestre, laboranter, pædagoger osv.) der ikke har anvendt deres uddannelse indenfor de seneste 5 år, kan søge VEU-godtgørelse.

Er du selvstændig, kan du, hvis du mister indtægter under kurset, søge VEU-godtgørelse.