Uddannelsesparathedsvurdering

UU-vejlederen skal i samarbejde med skolen vurdere, om elever, der forlader 9. eller 10. klasse, har de faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde- og gennemføre den ønskede ungdomsuddannelse.

I vurderingen indgår elevens standpunkts- og prøvekarakterer samt bemærkninger fra skolen. Det er vigtigt, at den unge er motiveret for den ønskede uddannelse og sætter sig ind i, hvad den kræver.

Selve samarbejdet mellem UU-vejlederen og skolen omkring uddannelsesparathedsvurderingen fremgår af notatet om fordeling af arbejdsopgaver i forbindelse med udarbejdelse af elevplan og uddannelsesplan.

Vurderingen falder bort, når eleven er 18 år.

Klik her og download Mercantecs uddannelsesparathedsvurdering for erhvervsuddannelser (Åbner som PDF) 

Klik her og download Mercantecs uddannelsesparathedsvurdering for de gymnasiale uddannelser (Åbner som PDF)