SU

Økonomi

Når eleven fylder 18 år, er han/hun berettiget til at modtage SU fra det efterfølgende kvartal. Har man f.eks. fødselsdag i oktoer eller november, kan man få SU fra 1. januar.

Der kan tidligst søges om SU 1 måned før den dato, man kan få SU fra. Eleven skal selv søge om SU på www.su.dk. Inden man søger, skal man have oprettet en nemID. Det kan godt tage noget tid, så der skal bestilles i god tid. På www.su.dk ligger der en guide til, hvordan man gør. 

Hvis eleven har spørgsmål, kan han/hun få hjælp hos den relevante kundeservicesekretær.

Hvis eleven er fyldt 18 år, og begynder på et grundforløb på en erhvervsuddannelse uden at have en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan eleven søge om SU, mens han/hun går på skolen.

Elevløn
Har eleven en uddannelsesaftale med en virksomhed, får man løn fra den dag, man begynder uddannelsen, hvad enten man begynder med grundforløbet på skole eller med praktik.