Støtteordninger

Som elev på Mercantec har man mulighed for at søge støtte og hjælp, hvis man af forskellige årsager har behov for det for at kunne gennemføre sin uddannelse.
Måske er det ens uddannelsessamtale og de første to uger på skolen, der viser, at man har behov for støtte. Eller måske opstår behovet for støtte og hjælp længere fremme i uddannelsesforløbet.

Der er følgende støttemuligher:

 • Læsehjælp samt ordblinde-undervisning
 • Supplerende undervisning / studiecafé
 • IT-rygsæk
 • Social understøtning
 • Fritidsaktiviteter
 • Virksomhedssamarbejde
 • Bedsteforældre
 • Psykologer
 • Elevcoach
 • Eksterne samarbejder: kommuner, produktionsskole
 • Skolehjemsmulighed for frafaldstruede
 • Særlige tiltag for unge med anden etnisk baggrund