Praktik

Praktik

Hos en virksomhed

Du er selv hovedansvarlig for at finde din praktikplads, men du bliver undervist i jobsøgning, og skolens praktikpladskonsulenter og din kontaktlærer hjælper dig gerne med gode råd og kontakter til virksomheder. Desuden kan du finde råd og vejledning på vores Praktikpladsportal.

Du kan f.eks. selv benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, hvor du gerne vil i praktik.

På mange af Mercantecs uddannelser kan du også komme i praktik i udenlandske virksomheder.


PraktikCenter Viborg

PraktikCenter Viborg er et tilbud til dig, der ikke har indgået en uddannelsesaftale, når du afslutter grundforløbet.

Praktikken indeholder de samme praktikfunktioner og har samme længde på uddannelsen, som hvis du var ansat i en virksomhed.

”Din læremester” bliver her Mercantecs afdeling for PraktikCenter Viborg.

PraktikCenter Viborg er stedet, hvor eleverne udvikles personligt og tilføres de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger via gennemførelse af praktiske og spændende, virksomhedsrelaterede arbejdsopgaver.

Elever, der gennemfører uddannelsen i  PraktikCenter Viborg, skal også lære funktioner, som man normalt kun kan lære i en virksomhed. Det kan gøres enten som Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) eller som delaftale i PraktikCenter Viborg.

Du kan læse meget mere på siden "PraktikCenter Viborg"

Oversigt over udlagt undervisning i PraktikCentret - klik her!