Nye muligheder for optag på GF1

28514982_1886590618018237_8607342343943241836_o

Hidtil har GF1 på erhvervsuddannelserne været forbeholdt de elever, der har afsluttet grundskolen for max. et år siden. Som noget helt nyt, kan unge nu få lov at starte på Grundforløb 1 / GF1 i helt op til to år efter, at de har afsluttet grundskolen.

Dermed får flere unge nu mulighed for at blive klædt bedst muligt på i forhold til deres valg af erhvervsuddannelse.

-          Da optaget er kvotebelagt, sikres det i forbindelse med optag (ved indmeldelsessamtale med studievejleder), at eleven har behov for at blive yderligere afklaret og styrket i forhold til uddannelsesvalg og danskkundskaber. Eleven skal endvidere være motiveret for deltagelse på GF1. Er disse betingelser opfyldt, optages eleverne efter først-til-mølle princippet.

 Ønsker du at høre mere om de nye muligheder for optagelse på GF1, eller vil du gerne tilmeldes, er du velkommen til at kontakte en af vores studievejledere.