Event & Sport Management

- studieretningen for dig der ønsker at kombinere sport, idræt og events med en erhvervsrettet gymnasial uddannelse på højeste niveau.

Elsker du at give andre mennesker en god oplevelse? Kan du holde mange bolde i luften på én gang – og stadig bevare overblikket? Drømmer du om at gøre karriere i en sportsklub eller i det private erhvervsliv? Så er Event og Sport Management studieretningen et godt sted at begynde.  

Her får du et socialt og uddannelsesmæssigt fællesskab med ligesindede unge, der prioriterer idræt højt, og som forstår det vigtige i at få træning, konkurrencer og træningslejre til at gå hånd i hånd med en faglig hverdag på gymnasiet

Uanset om du dyrker idræt på eliteniveau eller blot er mere end almindelig sportsinteresseret, giver Event- & Sport studieretningen dig de bedste forudsætninger for at kombinere sport med en uddannelse på allerhøjeste niveau – praktisk såvel som fagligt. Studieretningen er således den eneste i Viborg, som giver dig en studentereksamen med erhvervsrettede kompetencer, som er efterspurgt i både erhvervslivet og sportsverdenen: Fokus, selvdisciplin og overblik samt evnen til at gå forrest, tage ansvar og være omstillingsparat. Både gennem dit studie og i din sport bliver du trænet i at planlægge i detaljer samt yde optimalt under pres.

Du kommer til at arbejde med planlægning og gennemførelse af events i samarbejde med virksomheder og organisationer i Viborg og omegn. Undervisningen er målrettet, så du får viden om strategiplanlægning og oplevelsesøkonomi og får solid indsigt i, hvordan økonomi, underholdning og oplevelser spiller sammen.

Med studieretningen har du et godt afsæt til videreuddannelse på handelshøjskolen eller universitetet samt for et job i virksomheder og organisationer, der arbejder målrettet med oplevelsesøkonomi, events, markedsføring og underholdning.

 

Fag

Fag på studieretningen Event og Sport Management

  • Studieretningsfag
    • Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A og Markedskommunikation C
    • Herudover har du Idræt C, hvis du ikke træner under Viborg Elite
  • Obligatoriske fag
    • Dansk A, Engelsk A, Matematik C, Samfundsfag C, International økonomi B, Samtidshistorie B, Erhvervsret C

 

Klik her og se hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til på Adgangskortet på ug.dk. På adgangskortet kan du klikke dig ind under en række uddannelsestyper og under hver type læse om de enkelte uddannelser.

 Klik på sproget herunder for at se hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til, hvis du vælger det pågældende sprog:

 

På 2. år af studieretningen skal du vælge et valgfag på enten C- eller B-niveau. På listen herunder kan du se hvilke valgfag der udbydes. Ved at klikke på faget kan du komme ind på Adgangskortet og se hvilke uddannelser studieretningen giver adgang til med netop det valgfag:

 

Spansk A som 2. fremmedsprog Tysk B som 2. fremmedsprog
Matematik B Matematik B
Samfundsfag B Samfundsfag B
Finansiering C Finansiering C
Psykologi C
Psykologi C
Kulturforståelse C Kulturforståelse C
Innovation C Innovation C
   

 Hvis du har Spansk A skal du ikke vælge noget valgfag på 3. år. 

Hvis du har Tysk på B-niveau skal du på 3. år vælge enten et af ovenstående C-fag (2 C-fag giver ikke afgang til flere uddannelser end de der kommer frem, når du klikke på ovenstående) eller et af nedenstående A-fag

Når du klikker på A-faget kan du igen se hvilke uddannelser denne studieretning er adgangsgivene til med den valgte valgfagskombination: 

Tysk B + Mat B Tysk B
Tysk A Tysk A
Matematik A International Økonomi A
International Økonomi A  

Sådan er undervisningen

Som studerende på Event og Sport Management linjen kommer du til at arbejde tværfagligt og virkelighedsnært med en række forskellige projekter. Undervejs vil du tilegne dig viden om virksomhedsopbygning, økonomistyring, merchandise, sponsorkontrakter og branding. Undervisningen er tilrettelagt, så du får meget hjælp i starten af uddannelsen, og efterhånden får større og større ansvar.

Målsætningen er, at du efter tre år har en studentereksamen, hvor du kan…:

  • Organisere, koordinere og planlægge events
  • Markedsføre, økonomistyre og følge op på events

Nedenfor kan du se eksempler på nogle af de projekter, du kan komme til at arbejde med på de enkelte semestre:

Første semester:

Undervisningsforløb, hvor du kommer til at arbejde med analyse af alle aspekter af en stor aktuel sportsbegivenhed. Det kan fx være OL, verdensmesterskabet i fodbold, europamesterskabet i håndbold eller lignende.

Andet semester:

Undervisningsprojekt, hvor du skal samarbejde med en lokal virksomhed. Tidligere har vi fx samarbejdet med Sct. Mathias Centret om udvikling af aktiviteter, der ville kunne tiltrække flere kunder.

Tredje semester:

Konceptudvikling og planlægning for afholdelse af en event. Du skal dels arbejde med praktik og tidsplaner, dels skal du bruge den teori, du har tillært dig undervejs for at kunne tiltrække kunder og samarbejdspartnere, samt styre økonomien for eventen.

Fjerde semester

Her skal du udarbejde en endelig tidsplan, indgå bindende kontrakter, foretage slutplanlægningen samt gennemføre den event, som blev startet op på tredje semester. Du skal også udarbejde en detaljeret drejebog for afholdelse af en event på skolen. Målgruppen for denne event er alle førsteårseleverne på handelsgymnasiet.

Femte semester

Fremlægning af drejebog, reklametiltag og budget for eventen på fjerde semester for gymnasiets ledelse. På 3. år skal du desuden udarbejde en stor skriftlig opgave (SRP). Her kan du fx sætte dig ind i faglige problemstillinger omkring sport management i en valgfri klub eller sportsgren.

Sjette semester

Virksomhedsbesøg hos en sportsklub eller virksomhed, der arbejder målrettet med oplevelsesøkonomi. Besøget har fokus på strategi, og hvordan man sikrer, at kunderne får noget ud af del af den del af konceptet, der handler om oplevelsesøkonomi.

 

Studieture og faglige aktiviteter

Igennem hele studietiden, vil du i vid udstrækning komme til at besøge virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med sport og events.

Du vil også komme på studietur til Skotland, med besøg i Edinburgh og Glasgow. Studieturen indeholder blandt andet kulturelle elementer, som fx kan være besøg i det skotske parlament, Edinburgh Dungeons, besøg på Scotlands nationalmuseum samt andre seværdigheder, der har haft betydning for Skotlands historie og kultur. Du kommer til at arbejde med events, når du fx deltager på en ”Murder-and-Mystery Tour”.

Undervejs besøger vi store sportsarenaer, får indblik i driften et stadion og overværer skotske sportsgrene som fx rugby og fodbold. Og så vil du få indblik i en skoleform, der er helt anderledes end den danske, ligesom du kommer tæt på skotsk ungdomskultur. Vi tilstræber, at studieturen ikke kommer til at koste mere end ca. 4.000,- kr. ekskl. lommepenge.

Specielt til dig der er eliteidrætsudøver

Event- og Sport Management linjen er skræddersyet til dig, som ønsker at kombinere dine ambitioner inden for sport og eliteidræt med en gymnasial uddannelse. På handelsgymnasiet har vi et team af lærere, som har forståelse for de udfordringer du møder i en hverdag, hvor der både skal være tid til at studere og dyrke idræt på højt plan.

Undervisningen er tilrettelagt, så du får mulighed for morgentræning to gange om ugen uden tab af undervisningstid. Samtidig får du tid til at deltage i aktiviteter forbundet med din sport efter aftale med din underviser. Vi hjælper dig med at tilrettelægge dit skema og dine opgaver, så der er plads til teori og lektier sideløbende med træning og kamp.

Vi ved, at det kræver et meget struktureret liv at opnå gode resultater på gymnasiet, når man dyrker idræt på højt niveau. Du vil derfor få tilbudt hjælp til at strukturere din tid i form af strukturtimer og -møder, så du får mulighed for succes både på gymnasiet og i din sportsgren.

Tæt samarbejde med Viborg Elite

Alle med interesse for sport, idræt, events og oplevelseøkonomi kan søge ind på denne studieretning. Men for dig der dyrker idræt på eliteplan har vi et særligt samarbejde med Viborg Elite, som tilbyder undervisning og morgentræning af dygtige, professionelle trænere to gange om ugen. På Viborg Elites hjemmeside kan du læse mere om hvilke kriterier du skal opfylde for at indgå i eliteprogrammet, samt hvad Viborg Elite kan tilbyde dig af træning og yderligere støtte for at nå dine sportslige ambitioner.

Gennem Viborg Elite samarbejder Viborg Handelsgymnasium med en lang række sports- og idrætsklubber i Viborg og omegn. Hos Viborg Elite kan du se hvilke klubber og foreninger Viborg Elite samarbejder med i forhold til fx talent- og klubudvikling. Det tætte samarbejde betyder at du vil møde unge fra mange forskellige sports- og idrætsgrene, der ønsker et fagligt og socialt fællesskab med andre sports- og idrætsudøvere, der alle dyrker sport på højeste niveau

Viborg Elite har et tæt samarbejde med Team Danmark. Når du tager en studentereksamen på Viborg Handelsgymnasium på Event- og Sport Management linjen, har du mulighed for at udvide din studietid fra tre til fire år, så du får mere luft til både træning og fordybelse i studierne. Følge linket her for at se, hvad det kræver at komme under Team Danmark.

På Event- og Sport Management linjen har du fag som fx virksomhedsøkonomi, afsætning og markedskommunikation. På tværs af fagene er der fokus på områder som sportsbranchen, oplevelsesøkonomi, driften af sportsklubber og tilrettelæggelse af såvel underholdnings- og sportsevents.


 

 

Ansøgningsskema til ansøgning til optagelse i Viborg Elite - Klik her for PDF eller Word