Er du elektronikfagtekniker? Så kan du blive medicotekniker på bare ét år.
Har du relevant erhvervserfaring, kan du tage den på kortere tid.

 

 

Hvad laver en medicotekniker?
Som medicotekniker arbejder du bl.a. med reparation
af elektronisk udstyr på hospitaler, vejledning i brug af medicoteknisk udstyr, fejlfinding på medicoteknisk udstyr samt udvikling og konstruktion af udstyr.

Hvor lang tid tager uddannelsen?
Medicoteknikeruddannelsen er en 1-årig overbygning på en elektronikfagteknikeruddannelse, som tager 4 år.
I løbet af overbygningsåret skal du på skole i alt 10 uger. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve i den sidste uge.

Du lærer om:

  • El-sikkerhed på medicoteknisk udstyr

  • Fysiologisk viden

  • Medicotekniske apparaters opbygning og virkemåde

  • Sygehusvæsenets opgaver, drift og funktioner

  • Medicoteknik til diagnostik og behandling

  • Kommunikation med sygehuspersonale, patienter og pårørende

Du kommer således til at arbejde i spændingsfeltet mellem teknikken, patienterne og sygehuspersonalet. Derfor kræver det, at du er mindst lige så god til at omgås mennesker, som du er til fejlfinding og reparation.

Uddannelsens opbygning:

  1. Hvis du ikke har en elektronikfagteknikeruddannelse, kan du fra starten indgå en 5-årig lærlingekontrakt som medicotekniker, hvor du kommer i lære på et sygehus eller lignende.

  2. Hvis du har en elektronikfagteknikeruddannelse, kan du indgå en 1-årig lærlingekontrakt med et sygehus eller lignende, hvor du skal 10 uger på skole i løbet af det ene år. Resten af tiden er du på arbejdspladsen.

Mulighed for merit
Har du allerede erfaringer og kompetencer fra en medicoteknisk afdeling, som elektronikfagtekniker, vil du kunne få lavet en kompetencevurdering og evt. få merit og dermed afkorte din uddannelse.

Job og karriere
Som medicotekniker arbejder du typisk på sygehuse, laboratorier eller hos producenter af medicoudstyr.
Under uddannelsen til medicotekniker kommer du til at kombinere viden om en lang række områder, såvel fra den tekniske som fra den kliniske verden, og du kommer til at anvende denne viden i sygehusvæsenets daglige drift.

Kontakt os

mifa

Læreplads- og Virksomhedskonsulent

Michael Fast

Teknologi & Energi

Tlf. +45 8950 3440

Mobil +45 2466 9415

mifa@mercantec.dk

Mercantec - Teknologi & Energi

H.C. Andersens Vej 9

8800 Viborg

Få rutevejledning