Tag en uddannelse som svejser

En svejser er specialist i at tilskære og svejse alle former for metaldele.

Svejser uddannelsen er et speciale i smedeuddannelsen, som indebærer:

 • Svejsning af alle former for metal
 • En højt specialiseret medarbejder
 • Certifikatprøve som svejser indgår i uddannelsen
 • Uddannelsen starter med smed - bearbejdning 


Der stilles store krav til kvaliteten af en svejsers arbejde, hvorfor din uddannelse som svejser er både vigtig og grundigt tilrettelagt.

Fjernvarme- eller gasrør, der ligger nedgravede, er svære at reparere. Derfor skal svejsningerne være i orden.

Det samme gælder, når svejseren er med til at bygge skibe eller brokonstruktioner.

Certifikat-svejseprøven indgår som en del af uddannelsen til svejser.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsens opbygning og varighed afhænger af din alder og din erfaring. 

Kommer du direkte fra 9./10. klasse?
Starter du på en uddannelse til svejser mindre end et år efter, at du har afsluttet 9./10. klasse, er din uddannelse opbygget på denne måde:

Over50uddannelser

 • Du starter med et introforløb, som varer to uger.
 • Herefter begynder du på en fagretning på gf.1som tager 20 uger, dvs. ½ skoleår. Du kan vælge mellem 7 forskellige fagretninger. Skal du være svejser, anbefaler vi, at du vælger fagretningen "Konstruktion, håndværk og design", men det er ikke et krav. 
 • Efter gf.1 starter du på din svejser uddannelse. Du starter på skole (gf.2), hvorefter du skal finde en praktikplads. På den sidste del af uddannelsen til svejser vil du være skiftevis på skole og i praktik i en virksomhed. 


Er du under 25 år?
Er du under 25 år, og har du afsluttet din 9./10. klasse for mere end et år siden, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din svejser uddannelse på grundforløb 2 (gf.2):

Under25 Forloeb

Vi tilrettelægger uddannelsen til svejser ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

Er du over 25 år?
Er du over 25 år, springer du også grundforløb 1 over og starter direkte på din svejser uddannelse. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:

Grafik Er Du Over 25

Vi tilrettelægger uddannelsen til svejser ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

 

Økonomi under din svejser uddannelse

Løn

Har du en uddannelsesaftale hos en mester, vil du også få løn under grundforløbet.

SU

Har du ikke en mester har du mulighed for at søge SU på grundforløbet. SU søges på www.su.dk. Log på med NemId, efter du har fået en bekræftelse på din optagelse fra MetalCraft.

Adgangskrav

Fra august 2015 er der følgende adgangskrav til erhvervsuddannelserne:

 • Krav om 02 i dansk og matematik fra 9./10. klasse
 • Undtagelse for:
  - Elever med uddannelsesaftale
 • Mulighed for optagelse via helhedsvurdering

 

Opstart på grundforløbet

Der er opstart på erhvervsuddannelserne 4 gange årligt - i januar, april, august og oktober.

Du kan tilmelde dig via tilmeldingsblanketten i højre kolonne. 

Videreuddannelse

Videreuddannelse
En anden af smedeuddannelserne