Elektronikfagtekniker

Data

Er du vild med elektronik? Så tag en uddannelse som elektronikfagtekniker. Gode job- og karrieremuligheder - og garanti for praktikplads i erhvervslivet !

Varighed:          4 år.
Praltik: Muligt i ind- og udland

Som elektronikfagtekniker arbejder du med al slags elektronik, som bruges til udvikling, konstruktion, måling, kontrol, styring eller registrering.

Det kan bl.a. dreje sig om kommunikationsudstyr, overvågningsanlæg og måleinstrumenter til hospitaler. Har du som elektronikfagtekniker lyst til at arbejde med udvikling af nyt elektronisk udstyr, skal du have flair for modellering og tegning på computer. Du kan arbejde i et væld af forskellige typer brancher, f.eks. forskningsinstitutter og it-branchen.

Ud over målings- og kontrolelektronik kan du også arbejde med elektronik, der fjernstyrer maskiner og anlæg i fabrikker, navigations-udstyr og computerudstyr. Din opgave er at fremstille og reparere udstyret. Du er også med til at udvikle og dokumentere nye produkter.

Mange elektronikfagteknikere arbejder som serviceteknikere, enten på virksomhedernes serviceværksteder eller ude hos kunder,  hvor de  udfører reparationer på elektronisk udstyr.

Se fakta ark om elektronikfagtekniker uddannelsen her

Uddannelsen til elektronikfagtekniker kan også tages som en eux-uddannelse, hvor du får svendebrev og studentereksamen i ét. Læs mere om eux her!

Obs! Gode jobmuligheder og praktikpladsgaranti

Når du uddanner dig til elektronikfagtekniker, er der garanti for praktikplads i erhvervslivet. Der er også gode job- og karrieremuligheder. Der er mangel på dygtige folk i industrien, og behovet stiger kraftigt i de kommende år

Job og karriere - se mere her

Uddannelsens opbygning

Uddannelsens varighed og opbygning afhænger af din alder og din erfaring: 

Kommer du direkte fra 9./10. klasse?
Starter du på en erhvervsuddannelse mindre end et år efter, at du har afsluttet 9./10. klasse, er din erhvervsuddannelse opbygget på denne måde:

Over50uddannelser

  • Du starter med et introforløb, som varer to uger.
  • Herefter begynder du på en fagretning på gf.1, som tager 20 uger, dvs. ½ skoleår. Du kan vælge mellem 7 forskellige fagretninger. Skal du være elektronikfagtekniker anbefaler vi, at du vælger fagretningen "Biler, teknologi og industriel design", men det er ikke et krav. 
  • Efter gf.1 er starter du på din elektronikfagtekniker-uddannelse. Du starter på skole (gf.2), hvorefter du skal finde en praktikplads. På den sidste del af uddannelsen vil du være skiftevis på skole og i praktik i en virksomhed. 


Er du under 25 år?
Er du under 25 år, og har du afsluttet din 9./10. klasse for mere end et år siden, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på dinelektronikfagtekniker-uddannelse på grundforløb 2 (gf.2):

Under25 Forloeb

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

Er du over 25 år?
Er du over 25 år, springer du også grundforløb 1 over og starter direkte på din elektronikfagtekniker-uddannelse. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:

Grafik Er Du Over 25

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

 

Praktik

Du er selv hovedansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens praktikpladskonsulenter og din kontaktlærer hjælper dig gerne med gode råd og kontakter til virksomheder. Du kan f.eks. selv benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på at gå ud og besøge den virksomhed, hvor du gerne vil i praktik. Elektronikfagteknikerne på House of Technology har i de seneste år alle fundet en praktikplads. På House of Technology har du også mulighed for at komme på ophold i udenlandske virksomheder. 

Økonomi

Adgangskrav

 Fra august 2015 er der indført følgende adgangskrav på erhvervsuddannelserne:

  • Krav om 02 i dansk og matematik fra 9./10. klasse
  • Undtagelse for:
    - Elever med uddannelsesaftale
  • Mulighed for optagelse via helhedsvurdering

Opstart

Grundforløbet starter op 2 gange årligt i januar og august.

- Hent indmeldelsesblanket i højre kolonne.

Videreuddannelse

Du kan bl.a. videreuddanne dig til medicotekniker, automationsteknolog, energiteknolog, installatør, IT-teknolog eller professionsbachelor i eksport og teknologi.
- Se også på industriens hjemmeside www.ug.dk ’Videre efter erhvervsuddannelsen’

Over 25 år

Er du over 25 år?

Er du over 25 år, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din uddannelse. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:Grafik Er Du Over 25

Voksenforløb og merit

Hvis du har erhvervserfaring og/eller uddannelse inden for området, kan du eventuelt tage en erhvervsuddannelse ved at følge et særligt forløb med skoleundervisning og praktik. Skolen foretager en individuel vurdering af dine kvalifikationer og tilrettelægger dit uddannelsesforløb derefter.

Det er også muligt at få godskrevet dele af undervisningen, hvis du har relevante teoretiske og/eller praktiske erfaringer. Ordningen kaldes merit og skal aftales med skolen.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du kan søge SU på grundforløbet og får elevløn på hovedforløbet. Hvis du er fyldt 25 år kan du evt. blive ansat som voksenlærling. I nogle tilfælde kan din arbejdsgiver få et særligt tilskud fra beskæftigelsesrådet i din region.

De enkelte beskæftigelsesregioner har lister over hvilke uddannelser, de kan give løntilskud til: Se Beskæftigelses Regionen Midtjyllands hjemmeside herom http://brmidtjylland.dk/Voksenlaerlinge.aspx

 

 

 Klik for printvenlig fakta ark om elektronikfagtekniker uddannelsen

 
Ole Rasmussen
Underviser - Elektronik
Ole Rasmussen
House of Technology
E-mail: olra@mercantec.dk
Telefon: +45 8950 3300
Mobil: +45 2135 5406
 
Hans Jørgen Rasmussen
Underviser - Elektronik
Hans Jørgen Rasmussen
House of Technology
E-mail: hjra@mercantec.dk
Telefon: +45 8950 3300
Mobil: +45 2135 5406
 
Martin Kruse Vestergaard
Underviser - Elektronik
Martin Kruse Vestergaard
House of Technology
E-mail: makv@mercantec.dk
Telefon: +45 8950 3300
Mobil: +45 2135 5406