Automatikmontør

008
Varighed:     2 år 
Praktik: Muligt i ind- og udland

En automatikmontør arbejder med montage, fejlsøgning og fejlretning på mindre automatiserede maskiner og anlæg der indeholder PLC styringer, hydrauliske og pneumatiske kredsløb.

Du lærer bl.a. at opbygge og reparere elektriske motorer og pneumatiske kredsløb.

Automatik- og procesuddannelsen kræver både stor interesse for teknik og elektronik. Endvidere stiller uddannelsen krav til omhyggelighed og samarbejdsevne.

Du kan afslutte som automatikmontør (trin 1) eller med speciale som automatiktekniker, herunder i enten elevatorbranchen eller elektrobranchenen.

 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsens varighed og opbygning afhænger af din alder og din erfaring: 

Kommer du direkte fra 9./10. klasse?
Starter du på en erhvervsuddannelse mindre end et år efter, at du har afsluttet 9./10. klasse, er din erhvervsuddannelse opbygget på denne måde:

Over50uddannelser

  • Du starter med et introforløb, som varer to uger.
  • Herefter begynder du på en fagretning på gf.1, som tager 20 uger, dvs. ½ skoleår. Du kan vælge mellem 7 forskellige fagretninger. Skal du være automatiktekniker anbefaler vi, at du vælger fagretningen "Biler, teknologi og industriel design", men det er ikke et krav. 
  • Efter gf.1 er starter du på din  automatiktekniker-uddannelse. Du starter på skole (gf.2), hvorefter du skal finde en praktikplads. På den sidste del af uddannelsen vil du være skiftevis på skole og i praktik i en virksomhed. 


Er du under 25 år?
Er du under 25 år, og har du afsluttet din 9./10. klasse for mere end et år siden, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din  automatiktekniker-uddannelse på grundforløb 2 (gf.2):

Under25 Forloeb

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

Er du over 25 år?
Er du over 25 år, springer du også grundforløb 1 over og starter direkte på din automatiktekniker-uddannelse. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:

Grafik Er Du Over 25

Vi tilrettelægger uddannelsen ud fra dine ambitioner og udbyder fx særlige talentforløb.

 

Praktik

Du er selv hovedansvarlig for at finde din praktikplads, men skolens praktikpladskonsulenter og din kontaktlærer hjælper dig gerne med gode råd og kontakter til virksomheder.
Du kan f.eks. selv benytte databasen www.praktikpladsen.dk til at søge efter ledige praktikpladser, men som regel er den allerbedste måde at få en praktikplads på, at gå ud og besøge den virksomhed,hvor du gerne vil i praktik.
Automatikeleverne på House of Technology har i de seneste år alle fundet en praktikplads. På House of Technology har du også mulighed for at komme på ophold i udenlandske virksomheder.

Økonomi

Adgangskrav

 Fra august 2015 er der indført følgende adgangskrav på erhvervsuddannelserne:

  • Krav om 02 i dansk og matematik fra 9./10. klasse
  • Undtagelse for:
    - Elever med uddannelsesaftale
  • Mulighed for optagelse via helhedsvurdering

Opstart

Grundforløbet starter op 2 gange årligt i januar og august.

- Hent indmeldelsesblanket i højre kolonne. 

Over 25 år

Er du over 25 år?

Er du over 25 år, springer du grundforløb 1 over og starter direkte på din automatiktekniker-uddannelse. Varigheden afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erfaring:Grafik Er Du Over 25

Voksenforløb og merit

Hvis du har erhvervserfaring og/eller uddannelse inden for området, kan du eventuelt tage en erhvervsuddannelse ved at følge et særligt forløb med skoleundervisning og praktik. Skolen foretager en individuel vurdering af dine kvalifikationer og tilrettelægger dit uddannelsesforløb derefter.

Det er også muligt at få godskrevet dele af undervisningen, hvis du har relevante teoretiske og/eller praktiske erfaringer. Ordningen kaldes merit og skal aftales med skolen.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du kan søge SU på grundforløbet og får elevløn på hovedforløbet. Hvis du er fyldt 25 år kan du evt. blive ansat som voksenlærling. I nogle tilfælde kan din arbejdsgiver få et særligt tilskud fra beskæftigelsesrådet i din region.

De enkelte beskæftigelsesregioner har lister over hvilke uddannelser, de kan give løntilskud til: Se Beskæftigelses Regionen Midtjyllands hjemmeside herom http://brmidtjylland.dk/Voksenlaerlinge.aspx

 

Videreuddannelse

Du kan bl.a. videreuddanne dig til maskinmester, el-installatør, automationsteknolog, energiteknolog, professionsbachelor i eksport og teknologi, IT-teknolog og driftsteknolog offshore. Se også på industriens hjemmeside www.ug.dk ’Videre efter erhvervsuddannelsen’

Erhvervsrettet påbygningsfag

Erhvervsrettet påbygning kan tages inden for rammerne af eksisterende lærlingekontrakt. Bemærk at der er mulighed for forlængelse af kontrakten med de givne påbygningsuger dog max. 4 uger. Der skal laves et tillæg til uddannelsesaftale uanset om uddannelsesaftalens skal forlænges eller ej. Dette tillæg skal være underskrevet af både elev og mester, inden eleven starter på den erhvervsrettede påbygning.

Aktuelle udbud
Se Teknologisk Videncents aktuelle udbud for foråret 2018 af erhversrettet påbygning i automatik ved at klikke her.

Tilmelding

Se aktuelt udbud ovenfor.

Mere information

Kontakt praktikpladskonsulent og studievejleder Lars Milter - se kontaktoplysninger i kolonnen til højre.