Ansæt en elev

Vi gør det nemt for virksomheden at få en elev

Kontakt praktikpladskonsulenterne - de er

PP Konsulenter FOTO

til for dig og eleven!

Mercantecs Praktikpladskonsulenter har baggrund indenfor de enkelte uddannelsesafdelinger, så de bedst muligt kan hjælpe din virksomhed igennem alle faserne fra godkendelse af virksomheden som lærested til indgåelse af uddannelsesaftalen med eleven:

 

Annoncering
Vi lægger meget gerne virksomhedernes elevannoncer ud på hjemmesiden, så de rammer den rette målgruppe til gavn for både virksomheder og elever. Send elevopslaget til  Lære- og prak-tikpladskontoret, der straks sørger for at lægge opslaget her på hjemmesiden m.m.

Kontakt os
Her på siderne finder du relevante informationer og blanketter, men du er altid velkommen til at kontakte skolens Praktikpladskonsulenter/Lære- og praktikpladskontoret for vejledning.

Lære- og praktikpladskontoret - Vinkelvej 20 - 8800 Viborg