I PraktikCenter Viborg tilbydes lærlinge/elever praktik på højt fagligt niveau, hvor de dannes, udvikles og tilføres de kompetencer erhvervslivet efterspørger.

Hvad får eleven/lærlingen ud af et forløb på PraktikCenter Viborg?

  • Lærlingene/eleverne vil opleve en hverdag præget af meningsfyldt arbejde, konsekvens, og hvor fællesskabet giver plads til den enkeltes udvikling
  • Arbejdet i PraktikCenter Viborg foregår i de enkelte uddannelsesområder, hvor der er oprettet separate praktikafdelinger
  • Selve arbejdet er baseret på AID-produktion og produktion til almennyttige formål, og relaterer til de praktikmål der er stillet til uddannelsen
  • Praktikinstruktørerne sørger hele tiden for at fordele arbejdet, således det er tilpasset den enkelte elevs niveau

Kontakt PraktikCenter Viborg

Mød os her

Vi hjælper virksomhederne med at finde de rigtige elever og eleverne med at finde de rigtige lærepladser.

Værd at vide