Kære medarbejdere 

Nedenfor fremgår Mercantecs forholdsregler og retningslinjer i relation til COVID19.

Retningslinjerne er basisinitiativer, som ikke kan fraviges, men som SKAL suppleres med en detaljeret og fyldestgørende oversigt over de afdelingsvise initiativer.

Venlig hilsen

Kirsten Holmgaard

Direktør
Mercantec

Genåbning på Mercantec

De generelle basisforholdsregler på Mercantec er som følger:

Hygiejne

 • Håndvask ved ankomst til skolen. Udfør hyppig håndhygiejne gennem dagen, mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før spisning eller efter host/nys.
 • Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige, dog anbefales håndvask altid ved synligt snavs på hænder, ved fugtige hænder, efter toiletbesøg og før håndtering af madvarer.
 • Godkendt håndsprit i alle lokaler
 • Sæbe, papir-håndklæder og håndsprit på alle toiletter

Rengøring 

 • Frekvens af rengøring tilpasses aktiviteten. Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved meget aktivitet/berøringer
 • Skraldespande tømmes 1 x dagligt, eller hvis de er næsten fyldte
 • Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere

Afstand 

 • Hold mindst 1 meters afstand
 • Hold dog mindst 2 meters afstand i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, som f.eks.
 • Hvis der er tvivl om luftvejssymptomer hos en selv eller den anden, f.eks. hvis man på vej hjem fra arbejde føler sig sløj
 • Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber slynges længere væk end ved normal tale, f.eks. sang, råb, foredrag el. lign.
 • Ved aktiviteter i bevægelse
 • Ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, f.eks. kælderlokaler, skakter mv.
 • Pauser kan holdes forskudt

Dette betyder konkret, at der bør sikre 2 meters afstand mellem underviser og forreste række i et klasselokale, mens det er tilstrækkeligt med 1 meters afstand mellem elever. Afstanden vurderes fra ”næsetip til næsetip”, således at der ved siddende indretning skal måles fra midten af stolesæder, ikke fra armlæn til armlæn.

I tilfælde, hvor det er vanskeligt at overholde afstandsanbefalingerne, er det vigtigt at reducere antallet og varigheden af kontakter.

Planlægning af undervisning samt elevers deltagelse i undervisning

Det er udgangspunktet, at alle elever deltager i/møder frem til undervisningen. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet vejledningsmateriale om, hvornår elever i øget risiko efter en individuel vurdering ikke bør komme i skole:https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper

Elever, der i henhold til dette skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning.

En elev/kursist vil blive registreret som fraværende, hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme/eleven vælger at blive hjemme, uanset at skolen efter dialog med forældre/elev og elevens læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk på skolen. Eleven vil i denne situation ikke modtage fjernundervisning.

- Det overvejes, om dele af undervisningen kan foregå udendørs

 Planlægning af måltider

 • Der sælges mad fra Mercantecs kantiner

Alle skal:

 • Vaske hænder grundigt før og efter der anrettes, tilberedes og spises mad.
 • Være særlig opmærksomme på hygiejne ved tilberedning og anretning af mad.
 • Vask af bestik og service skal ske i opvaskemaskine umiddelbart efter brug. Alternativt kan der bruges engangsservice.
 • Der må ikke deles mad mellem hinanden.
 • Alt mad skal være portionsanrettet. Der må ikke være buffet – dette evalueres dog løbende/nye retningslinjer fra skolen er undervejs

Fysisk indretning

 • Ensrettede trapper og gangarealer - dog ikke nødvendigt de steder, hvor der kan holdes afstand på 1 m ”næse til næse”
 • Opholdsarealer – hvem må være hvor samt hvor mange skal defineres afdelingsvist / skilte opsættes og elever oplyses endvidere mundtligt
 • Større forsamlinger undgås – f.eks. ingen morgensamlinger
 • Hvis muligt bør eleverne møde forskudt og holde pauser forskudt

Elever med tegn på COVID-19 eller som har været i tæt kontakt med en bekræftet smittet med Covid-19

 • Hvis du har symptomer på Covid-19, skal du straks isolere dig fra andre, og hvis du er i skole, skal du straks tage hjem. Tag kontakt til din egen læge for en vurdering af, om du skal undersøges for dine symptomer/om du skal testes, og følg derefter lægens anvisninger. Se Sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/corona/faq#corona-faq-raad
 • Hvis vi har haft elever, der er bekræftet smittet, skal vi sikre information om de særlige forholdsregler i forhold til COVID-19 til de personer, som har været i tæt kontakt med eleven
 • Elever, der har været i tæt kontakt med personer, som er bekræftet smittet med Covid-19, skal blive hjemme fra Mercantec og hurtigst muligt tage kontakt til egen læge og derefter følge lægens anvisninger. Dette gælder, uanset om man har symptomer på sygdom eller ikke.

Yderligere information kan ses i Sundhedsstyrelsens informationsmateriale.
Link til side 
her

Elever som bor i samme husstand som personer i særlig risikogruppe

 • Elever, der bor i husstand med en person, der er i øget risiko, kan som udgangspunkt godt komme i skole, se mere her

Øvrige initiativer: 

Undervisning i håndvask ( 60 sek. vask samt 30 sek. sprit / hvor og hvor ofte)

Plakater i alle berørte afdelinger

Plakater på alle toiletter – vask hænder efter toiletbesøg mv

Plakater ved alle indgange og opholdsarealer

Link til Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for forebyggelse af smittespredning.
Link til siden her

De afdelingsspecifikke retningslinjer

Find information herunder for afdelingernes skærpede forholdsregler og retningslinjer i relation til COVID-19

Byggetek - se her 

Handelsskolen Viborg
Handelsskolen grundforløb og hovedforløb - se her
Handelsskolens praktikcenter, kontor og handelsuddannelserne - se her
Handelsskolens praktikcenter, detailuddannelsen - se her

Hotel- og Restaurantskolen - se her 

IGMU - se her

Midtbyens Gymnasium - se her 

Kantine 
Skærpede forholdsregler og retningslinjer i relation til COVID-19  for bespisning på Midtbyens gymnasium og H. C. Andersens Vej 9 - se her

Kollegiet 
Retningslinjer for adfærd på H.C. Andersens Kollegiet i forbindelse med COVID-19  - se her 

Voksen- og efteruddannelser
AMU - Ulfborg - Skive - se her  
AMU - Hoverdal - se her 

Teknologisk Videncenter
Automatik GF2 - se her 
Automatik - se her 
Elektronik - se her
Elektriker hovedforløb - se her
Elektriker grundforløb 2 - se her
Industriteknik Bjerringbro - se her 
IT og data - se her 
IT og data praktikcenteret - se her 
Metal - se her 
VVS - se her